Aktuality

Upozornění pro podnikatele: Nově zavedená mimořádná opatření: nošení roušek ve vnitřních prostorech od 10. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření: Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19

Legislativní novinky Kurzarbeit od listopaduMinisterstvo práce a sociálních věcí představilo návrh novely zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit. Záměrem je v zákoně ukotvit systémovou ...
... více


Školení a zkoušky z vyhl. 50/1978 Sb.

Plán na 2. pololetí 2020 spojené školení a zkoušky       16. září                      6. října       29. října         9. listopadu 2. prosince 21. prosince VZHLEDEM K SOUČASNÝM POŽADAVKŮM ...
... více


Burza práce

Krajská hospodářská komora Střední Čechy a Okresní hospodářská komora Kladno ve spolupráci s Úřadem práce Kladno a Středočeským krajem pořádají BURZU PRÁCE . Akce se koná dne 9.9.2020 od 10.00 do 16.00 ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (26. 6. – 3. 7. 2020): Jeden formulář místo tří a jednotnou platbu povinných odvodů přinese novela zákona o daních z příjmu, která zavádí institut paušální daně. Návrh schválila ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (12. – 18. 6. 2020): Sněmovna schválila návrh zákona (sněmovní tisk 875) o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (5. – 11. 6. 2020): Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020, zatím tedy budou do tohoto data otevřeny oba režimy – A i již dříve prodloužený ...
... více


Česká společnost pro údržbu, z.s.

Nabídka společnosti s celorepublikovou působností a jako jediné v celé České republice. Jedná se o Českou společnost pro údržbu, z.s., se sídlem v  areálu České zemědělské univerzity v Praze. Informace ...
... více


Beseda s podnikateli Stochov

Město Stochov a Okresní hospodářská komora Kladno pořádají besedu pro podnikatele na téma "Ukončení nouzového stavu v důsledku pandemie a opatření k rozvoji podnikání na Stochově". Úterý 16.6.2020 od ...
... více


Zápis z jednání představenstva 05/2020

Zápis č. 5/2020 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 3.6.2020 zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, p. ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (29. 5. – 4. 6. 2020): Vláda schválila pokračování programu MPSV Antivirus režimu B do 31. 8. 2020. Hospodářská komora ve spolupráci s dalšími zaměstnavatelskými svazy prosazuje ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (22. – 28. 5. 2020): Vláda v pondělí schválila pokračování programu Antivirus, ale jen režimu B (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatelů ...
... více


Česká hlava 2020 - Soutěž o nejvýznamnější průmyslovou inovaci - Cena Industrie

Nominace do soutěže o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci – Cenu Industrie: Cena Industrie 1. Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (15. – 21. 5. 2020) Vláda ČR v pondělí schválila Program COVID III. Cílem COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, ...
... více


Středočeští živnostníci - bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Nejnovější informace HK ČR: V režimu legislativní nouze prochází urychleně schvalovacím procesem řada zákonů, z nichž se mnohé týkají podnikatelů. Bohužel v tomto zrychleném procesu má Hospodářská komora ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR: Vláda odsouhlasila návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení. Připomínáme, že Hospodářská komora od počátku této krize požadovala, aby vláda ulevila ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Zprávy HK ČR: Senát ve středu 29. 4. 2020 schválil a prezident 30. 4. podepsal několik zákonů projednaných v urychleném procesu legislativní nouze. Mezi nimi je i zvýšení výše ošetřovného na 80 % průměrného ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Zprávy HK ČR:  Vláda na své schůzi v pondělí 27. 4. 2020 rozhodla o prodloužení programu Antivirus, v jehož rámci mohou zaměstnavatelé čerpat příspěvky na náhrady mezd vyplácené zaměstnancům na překážkách, ...
... více


Nové informace HK ČR

23. 4. 2020 jednala sněmovna o několika legislativních návrzích. Z pohledu zejména drobných podnikatelů hrál roli především sněmovnou schválený návrh novely nedávno přijatého zákona o kompenzačním bonusu, ...
... více


Zápis z videokonference představenstva

Zápis č. 4/2020 z videokonference představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 20.4.2020 zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, pí Schwabová, pí Vášová omluveni: ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR ze dne 20. 4. 2020 Výstupy z jednání vlády: V režimu legislativní nouze směřuje do sněmovny i vládní novela ošetřovného, která zpětně od 1. dubna až do otevření škol, nejdéle do 30. ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK Č ze dne 9. 4. 2020 Výstupy z jednání vlády: Vláda na své schůzi 9. 4. 2020 prodloužila po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny nouzový stav, který měl původně vypršet v sobotu 11. ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR ze dne 7. 4. 2020 Vláda může prodloužit nouzový stav pouze do čtvrtka 30. 4. 2020. Sněmovna s tím po 5,5hodinové debatě 7. 4. 2020 souhlasila kvůli nynější koronavirové krizi. Připomínáme, ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR ze dne 6. 4. 2020 Hospodářská komora před zahájením plenárních schůzí poslanecké sněmovny pravidelně zasílá poslancům doporučení ohledně hlasování o zákonech, které podstatným způsobem ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR ze dne 3. 4. 2020 Za nejvýznamnější rozhodnutí vlády za uplynulý týden považujeme schválení návrhu na úpravu programu Antivirus. Podstatou je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

30. 3. 2020 dopoledne se uskutečnil brífink prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Při této příležitosti ocenil ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Vláda předložila do sněmovny k projednání v režimu legislativní nouze několik návrhů zákonů schválených na včerejší schůzi vlády. Důležité jsou změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Vláda České republiky schválila 20. 3. 2020 dvě klíčová usnesení: A) Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné Cílem podpory je finanční příspěvek kompenzující ...
... více


Burza práce

Akce je prozatím odložena. Termín konání bude upřesněn podle vývoje situace v ČR. ...
... více
Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616