Česká hlava 2020 - Soutěž o nejvýznamnější průmyslovou inovaci - Cena Industrie

Nominace do soutěže o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci – Cenu Industrie:

Cena Industrie

1. Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.

2. Laureát Ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice.

3. Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou "VYVINUTO V ČR".

Přihláška do soutěže musí obsahovat:

a) název přihlašované společnosti nebo firmy,

b) výpis z obchodního rejstříku,

c) kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,

d) popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě (např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.),

e) pokud je výrobek chráněn patentem či jinou formou duševního vlastnictví, uveďte číslo tohoto dokumentu.

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz. Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka je dne 17. července 2020.

Cena vítězům je předávána na slavnostním galavečeru, který v přímém přenosu přenáší Česká televize. Ceny předávají premiér a ministři vlády.


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616