plánované akce

čtvrtek / Hotel Kladno

27.2.2020 - 9:00

Seminář Roční účetní závěrka, Daňové a účetní aktuality

středa / Úřad OHK

4.3.2020 - 17:00

Zasedání představenstva OHK

středa / Teplárna Kladno

15.4.2020 - 17:00

Shromáždění delegátů

úterý / Dům kultury Kladno

21.4.2020 - 10:00

Burza práce


Novinky

Seminář Roční účetní závěrka, Daňové a účetní aktuality

Zveme Vás na seminář na téma "Roční účetní závěrka, Daňové a účetní aktuality", který pořádáme ve čtvrtek 27. února 2020 od 9:00 hodin, kongresový sál Hotelu Kladno - Sítná. Více informací v pozvánce ...
... více


Zápis z jednání představenstva 02/2020

Zápis č. 2/2020 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.2.2020 přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Dundr, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, ...
... více


Elektronická evidence tržeb

Aktuálně – od 1. 5. 2020 se povinnost evidovat tržby bude vztahovat i na tzv. 3 a 4 vlnu, tj. na ty podnikatele, kteří dosud tuto povinnost neměli (vybraná řemesla, služby a výroba - zejm. například řemeslníci, ...
... více


Školení a zkoušky z vyhl. 50/1978 Sb.

Plán na 1. pololetí 2020 spojené školení a zkoušky       21. ledna                      20. února  5. března                     25. března 14. dubna                  5. května               ...
... více


Ples podnikatelů a sportovců

19. ročník plesu OHK Kladno se konal 25. ledna 2020 v Domě kultury Kladno. Letošní ples pod názvem "Ples podnikatelů a sportovců" se uskutečnil za podpory  Sportovních areálů města Kladna. Náš ples je ...
... více


Okresní hospodářská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Členství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní činnosti OHK Kladno je zastupování zájmů podnikatelů směrem ke státní správě a samosprávě. Dále organizace plní funkci poradního orgánu. Členem se může stát ten podnik, který vyplní přihlášku do OHK Kladno a projde přijímacím řízením , které probíhá na zasedání představenstva OHK Kladno.

OHK vytváří platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich společných zájmů vůči státní správě a samosprávným orgánům.

chci se stát členem OHK


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616