Aktuality

Aktuální informace HK ČR pro podnikatele k dopadům COVID-19 (19.10.)

Vláda na svém mimořádném jednání v pátek 16. 10. schválila další balík opatření na pomoc podnikatelů. Kompenzační bonus OSVČ Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením ...
... více


Požadavky Hospodářské komory pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem (k 19.10.)

Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem. Přehled jednotlivých požadavků si můžete přečíst níže: Poučení ...
... více


Zápis z jednání představenstva 07/2020

Zápis č. 7/2020 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7.10.2020 zúčastněni: p. Volf, p. Prajzler, p. Dundr, p. Chmelík, p. Jirků p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Vášová omluveni: ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19

Informace HK ČR (9.10.2020) Od 9. 10. 2020 0:00 hodin došlo k: K zákazu provozu heren a kasín. K zákazu provozu a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol). K zákazu ...
... více


Aktuální informace k vyhlášení nouzového stavu a opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (2. 10.)

Vláda ve středu 30. 9. schválila hned několik krizových opatření, která se týkají omezení pro pořádání hromadných akcí, divadelních a jiných představení, sportovních akcí, konání svateb, pohřbů a bohoslužeb ...
... více


Aktuální informace HK ČR pro podnikatele k dopadům COVID-19

Nejnovější informace 12. – 18. 9. 2020 Ministerstvo zdravotnictví od páteční (18. 9.) 18. hodiny zakazuje vnitřní hromadné akce na stání pro více než deset lidí. Zavádí také nová hygienická pravidla pro ...
... více


Burza práce v Kladně

Krajská hospodářská komora Střední Čechy a Okresní hospodářská komora v Kladně pořádaly dne 9. září 2020 v Domě kultury Kladno BURZU PRÁCE v Kladně. Akce je tradičně pořádána na jaře, ale z důvodu vyhlášeného ...
... více


Zápis z jednání představenstva 06/2020

Zápis č. 6/2020 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 2.9.2020 zúčastněni: p. Volf, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová omluveni: ...
... více


Zrušení akce Prezentace technického vzdělávání

V souvislosti s šířením onemocnění covid-19 je zrušena akce „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“, která byla naplánovaná na 18. - 19.9.2020. Rozhodnutí představenstva Okresní hospodářské ...
... více


Upozornění pro podnikatele: Nově zavedená mimořádná opatření: nošení roušek ve vnitřních prostorech od 10. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření: Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19

Legislativní novinky Kurzarbeit od listopaduMinisterstvo práce a sociálních věcí představilo návrh novely zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit. Záměrem je v zákoně ukotvit systémovou ...
... více


Školení a zkoušky z vyhl. 50/1978 Sb.

Plán na 2. pololetí 2020 spojené školení a zkoušky       16. září                      6. října       29. října         9. listopadu 2. prosince 21. prosince VZHLEDEM K SOUČASNÝM POŽADAVKŮM ...
... více


Burza práce

Krajská hospodářská komora Střední Čechy a Okresní hospodářská komora Kladno ve spolupráci s Úřadem práce Kladno a Středočeským krajem pořádají BURZU PRÁCE . Akce se koná dne 9.9.2020 od 10.00 do 16.00 ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (26. 6. – 3. 7. 2020): Jeden formulář místo tří a jednotnou platbu povinných odvodů přinese novela zákona o daních z příjmu, která zavádí institut paušální daně. Návrh schválila ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (12. – 18. 6. 2020): Sněmovna schválila návrh zákona (sněmovní tisk 875) o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (5. – 11. 6. 2020): Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020, zatím tedy budou do tohoto data otevřeny oba režimy – A i již dříve prodloužený ...
... více


Česká společnost pro údržbu, z.s.

Nabídka společnosti s celorepublikovou působností a jako jediné v celé České republice. Jedná se o Českou společnost pro údržbu, z.s., se sídlem v  areálu České zemědělské univerzity v Praze. Informace ...
... více


Beseda s podnikateli Stochov

Město Stochov a Okresní hospodářská komora Kladno pořádají besedu pro podnikatele na téma "Ukončení nouzového stavu v důsledku pandemie a opatření k rozvoji podnikání na Stochově". Úterý 16.6.2020 od ...
... více


Zápis z jednání představenstva 05/2020

Zápis č. 5/2020 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 3.6.2020 zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, p. ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (29. 5. – 4. 6. 2020): Vláda schválila pokračování programu MPSV Antivirus režimu B do 31. 8. 2020. Hospodářská komora ve spolupráci s dalšími zaměstnavatelskými svazy prosazuje ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (22. – 28. 5. 2020): Vláda v pondělí schválila pokračování programu Antivirus, ale jen režimu B (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatelů ...
... více


Česká hlava 2020 - Soutěž o nejvýznamnější průmyslovou inovaci - Cena Industrie

Nominace do soutěže o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci – Cenu Industrie: Cena Industrie 1. Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (15. – 21. 5. 2020) Vláda ČR v pondělí schválila Program COVID III. Cílem COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, ...
... více


Středočeští živnostníci - bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Nejnovější informace HK ČR: V režimu legislativní nouze prochází urychleně schvalovacím procesem řada zákonů, z nichž se mnohé týkají podnikatelů. Bohužel v tomto zrychleném procesu má Hospodářská komora ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR: Vláda odsouhlasila návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení. Připomínáme, že Hospodářská komora od počátku této krize požadovala, aby vláda ulevila ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Zprávy HK ČR: Senát ve středu 29. 4. 2020 schválil a prezident 30. 4. podepsal několik zákonů projednaných v urychleném procesu legislativní nouze. Mezi nimi je i zvýšení výše ošetřovného na 80 % průměrného ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Zprávy HK ČR:  Vláda na své schůzi v pondělí 27. 4. 2020 rozhodla o prodloužení programu Antivirus, v jehož rámci mohou zaměstnavatelé čerpat příspěvky na náhrady mezd vyplácené zaměstnancům na překážkách, ...
... více


Nové informace HK ČR

23. 4. 2020 jednala sněmovna o několika legislativních návrzích. Z pohledu zejména drobných podnikatelů hrál roli především sněmovnou schválený návrh novely nedávno přijatého zákona o kompenzačním bonusu, ...
... více


Zápis z videokonference představenstva

Zápis č. 4/2020 z videokonference představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 20.4.2020 zúčastněni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, pí Schwabová, pí Vášová omluveni: ...
... více
Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616