Aktuality

Koronavirus - informace užitečné pro podnikatele

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nový manuál pro přípravu pracoviště před COVID-19 (ver. 1.1.) s tím, že materiál bude upravován dle aktuální situace a na základě dalších doporučení ze strany WHO. ...
... více


Charitativní koncert pro Slunce

Nadační fond Slunce pro všechny pořádá 21. ročník "Koncert pro Slunce", který se koná 28.4.2020 od 19:00 hod. v Obecním domě v Praze ve Smetanově síni. Vstupenky v hodnotách od 500 do 2000 Kč lze koupit ...
... více


Zápis z jednání představenstva 02/2020

Zápis č. 2/2020 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.2.2020 přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Dundr, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, ...
... více


Elektronická evidence tržeb

Aktuálně – od 1. 5. 2020 se povinnost evidovat tržby bude vztahovat i na tzv. 3 a 4 vlnu, tj. na ty podnikatele, kteří dosud tuto povinnost neměli (vybraná řemesla, služby a výroba - zejm. například řemeslníci, ...
... více


Školení a zkoušky z vyhl. 50/1978 Sb.

Plán na 1. pololetí 2020 spojené školení a zkoušky       21. ledna                      20. února  5. března                     25. března 14. dubna                  5. května               ...
... více


Ples podnikatelů a sportovců

19. ročník plesu OHK Kladno se konal 25. ledna 2020 v Domě kultury Kladno. Letošní ples pod názvem "Ples podnikatelů a sportovců" se uskutečnil za podpory  Sportovních areálů města Kladna. Náš ples je ...
... více


Úspěchy Hospodářské komory ČR za r. 2019

Dosáhli jsme PRO VÁS!   PRÁVNÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Od 23. května zpřehledňuje povinnosti podnikatelů na jednom místě. V současné chvíli PES obsahuje 19 zákonů, tedy až 1 185 povinností ...
... více


Zápis z jednání představenstva 01/2020

Zápis č. 1/2020 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 8.1.2020 přítomni: p. Volf, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová omluveni: p. ...
... více


Rekodifikace veřejného stavebního práva v ČR

JEDNO ŘÍZENÍ NA JEDNOM ÚŘADU S JEDINÝM ROZHODNUTÍM DO 1 ROKU /VČETNĚ ODVOLÁNÍ A SOUDNÍHO PŘEZKUMU/ Informace https://www.komora.cz/rekodifikace-stavebniho-prava/ ...
... více


Zápis z jednání představenstva 09/2019

Zápis č. 9/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 6.11.2019 přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Dundr, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, ...
... více


Teplárna Kladno zásadně snížila emise oxidu siřičitého, splní všechny přísné ekologické limity

Kladno, 2. 10. 2019 – Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en Energy požádala Ministerstvo životního prostředí o předčasné vyjmutí zdroje Elektrárna Kladno I z Přechodového národního plánu omezování emisí. Zásadním ...
... více


Teplárny v Kladně a ve Zlíně úspěšně zahájily topnou sezonu. Ve Zlíně s investicí 33 milionu korun do oprav distribučních rozvodů tepla

Kladno 1. října 2019 - Postupně své zákazníky začaly letos teplem zásobovat i teplárny, které od 1. září 2019 patří do energetického holdingu Sev.en Energy a společně vystupují pod novým jménem Teplárna ...
... více


Novým majitelem tepláren v Kladně a ve Zlíně je Sev.en Energy

Praha/Kladno, 30. srpna 2019 - Skupina Sev.en Energy dnes převzala 100% podíl ve společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o., která provozuje teplárny v Kladně a Zlíně. Prodávajícím je významný švýcarský ...
... více


Zápis z jednání představenstva 08/2019

Zápis č. 8/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 2.10.2019 přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová omluveni: ...
... více


Vyjádření Hospodářské komory k aktivitám Živnostenského portálu

Hospodářská komora zaznamenala od svých regionálních složek a živnostenských úřadů informaci o aktivitách portálu „Živnostenská komora“, jejímž provozovatelem je OFFICE POINT s.r.o. Tento subjekt nabízí ...
... více


Prezentace technického vzdělávání

Okresní hospodářská komora Kladno uspořádala ve dnech 20.9. – 21.9.2019 již šestý ročník prezentace technických učebních a maturitních oborů středních škol kladenského regionu. Účelem akce určené pro žáky ...
... více


Zápis z jednání představenstva 07/2019

Zápis č. 7/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 4.9.2019 přítomni: p. Volf, p. Prajzler, p. Dundr, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, ...
... více


REGISTRACE VOZIDEL A VÝDEJ PALUBNÍCH JEDNOTEK PRO NOVÉ MÝTO

V rámci zavádění nového sytému výběru elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny bude Hospodářská komora České republiky registrovat vozidla, jejich provozovatele a plátce mýtného, vydávat a provádět ...
... více


Přehled technických studijních oborů členských škol OHK Kladno

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA KLADNO, JANA PALACHA 1840 Internetové stránky: www.spskladno.cz Čtyřleté maturitní oboryAutomatizační technikaElektrotechnikaElektronické počítačové ...
... více


Jak vám pomůže Právní elektronický systém?

Každé podnikání je jiné a pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které se týkají jejich podnikání. A proto vznikl Právní elektronický systém. Ten informuje o povinnostech podnikatelů, ...
... více


Zápis z jednání představenstva 06/2019

Zápis č. 6/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.6.2019 přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Vášová omluveni: ...
... více


Zápis z jednání představenstva 05/2019

Zápis č. 5/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 15.5.2019 přítomni: p. Volf, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí ...
... více


Usnesení 31. sněmu HK ČR

Delegáti 31. sněmu Hospodářské komory České republiky konaného 23.5.2019 v Aquapalace Hotel Prague přijali následující usnesení:  Vyzýváme Vládu České republiky, aby přestala ustupovat odborářům a zastavila ...
... více


Povinnosti podnikatelů vůči státu spravuje Právní elektronický systém

Hospodářská komora ukazuje státu, jak má vypadat elektronizace veřejné správy. Po více než dvouletém vývoji a analyzování zákonů, rozhodovací praxe orgánů veřejné moci a judikatury soudů spustila ostrý ...
... více


Náhradní shromáždění delegátů

Vážení členové, Vzhledem ke skutečnosti, že na shromáždění delegátů OHK Kladno 16.4.2019 nebyla přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž nebylo usnášeníschopné, svoláváme náhradní shromáždění delegátů ...
... více


Zápis z jednání představenstva 04/2019

Zápis č. 4/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 3.4.2019 přítomni: p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Schwabová, pí ...
... více


Shromáždění delegátů

Vážení členové, Zveme Vás na shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Kladno, které se koná v úterý 16. dubna 2019 od 17:30 hodin ve firmě Alpiq Generation (CZ), Dubská 257, Kladno. S ohledem ...
... více


Staňte se členem komory

10 NEJ výhod pro členy Hospodářské komory pravidelný legislativní servis včetně zasílání praktických příruček pro podnikání slevy na semináře, workshopy, konference a zahraniční podnikatelské mise výhodné ...
... více


Zápis z jednání představenstva 03/2019

Zápis č. 3/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 13.3.2019 přítomni: p. Jirků, p. Hrabák, p. Hašek, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Vášová omluveni: ...
... více


Zápis z jednání představenstva 02/2019

Zápis č. 2/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 6.2.2019 přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Schwabová, ...
... více
Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616