Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19

Legislativní novinky

Kurzarbeit od listopadu
Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo návrh novely zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit. Záměrem je v zákoně ukotvit systémovou finanční podporu, která bude schopna operativně reagovat na nepředvídatelné události nezaviněné zaměstnavatelem (např. ekonomická recese, pandemie, živelní události, kyberútok) a která podpoří zachování pracovních míst. Záměrem MPSV je návrh projednat a schválit tak, aby mohl nabýt účinnosti k 1. 11., kdy končí program Antivirus.

Kompenzační bonus 
Živnostníci, jejichž příjmy z pracovního poměru nedosáhly v období od 12. 3. do 8. 6. hranice minimální mzdy (14 600 Kč) měsíčně, získají nárok na výplatu kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč za každý den, v němž nemohli zcela nebo zčásti vykonávat svou podnikatelskou činnost v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Návrh novely zákona o kompenzačním bonusu předložili poslanci SPD.

Antivirus A a B se prodlužuje
Až do 31. října se nově prodlužuje doba uznatelnosti výdajů Cílené podpory zaměstnanosti. Prodloužení se týká režimů A a B tzv. Programu Antivirus. Lze jej použít na náhradu nákladů vzniklých po 12. březnu. Celkem se za období září a října očekávají náklady státu asi 4,25 miliardy korun.

Prodloužení víz pro cizince
Vláda odsouhlasila prodloužení platnosti víz zahraničních pracovníků. Cizinci, kteří uzavřou pracovní smlouvu s datem uplynutí doby platnosti mezi 12. březnem a 16. listopadem, mohou na území České republiky dále pracovat až do 16. listopadu 2020. Poté ovšem musí držitelé krátkodobých víz či víz k pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnání či sezónním účelem republiku opustit.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616