Aktuální informace k vyhlášení nouzového stavu a opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům včetně stanovisek a aktivit HK ČR (2. 10.)

Vláda ve středu 30. 9. schválila hned několik krizových opatření, která se týkají omezení pro pořádání hromadných akcí, divadelních a jiných představení, sportovních akcí, konání svateb, pohřbů a bohoslužeb a v neposlední řadě chodu provozoven stravovacích služeb, a to na období 5. 10. – 18. 10. 2020. Jejich kompletní znění můžete nalézt ZDE.

V úterý 29. září prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý absolvoval schůzku s nově jmenovaným ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Při této příležitosti  ministra upozornil, že opatření nejsou včas a dostatečně konzultována s podnikateli, kterých se bezprostředně týkají, a taky na špatnou komunikaci k zavádění a změnám jednotlivých opatření. V této souvislosti prezident naléhal na nutnost nastavení efektivní spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví a Hospodářskou komorou.

Mezi další body jednání patřila diskuze ohledně dodržování hygienických a protiepidemických pravidel ve firmách. Hospodářská komora k danému tématu vydala již v minulém týdnu 8 doporučení firmám a živnostníkům, aby účinně předcházeli nákaze ve svých provozech, a zabránili tak zavádění ještě přísnějších opatření ze strany státu.

Během jednání došlo také na otázku alespoň částečného proplácení testů na covid-19 českým zaměstnavatelům, kteří chtějí dobrovolně testovat své pracovníky, ze strany zdravotních pojišťoven. Tato možnost však byla ze strany ministerstva zdravotnictví odmítnuta s argumentem, že stávající legislativa nic takového neumožňuje (stanovisko MZd si můžete přečíst ZDE). V reakci na zamítavý postoj jsme se rozhodli zanalyzovat možnost změny legislativy. Tým pod vedením I. Hlaváče, předsedy Sekce zdravotnictví a sociálních služeb při HK ČR, se bude snažit nalézt řešení, které by pak mohlo být posléze předloženo do legislativního procesu např. jako poslanecká iniciativa.

V souvislosti s prováděním testů na covid-19 u zaměstnanců se řada firem dotazuje, jak je to s daňovými aspekty nákladů na tyto testy na straně zaměstnavatele. V zásadě lze shrnout, že takové náklady na testování zaměstnanců jsou až na výjimky daňově uznatelné, a to nejenom u povinných testů, ale i u dobrovolných. Stejně tak mohou OSVČ uplatňovat výdaje na testy. Typickým příkladem výjimky by byla situace, kdy je test poskytnut jako forma příspěvku zaměstnanci na dovolenou v zahraniční zemi, která vyžaduje od Čechů doložení negativního testu. Podobně, kdyby si OSVČ nechala udělat test kvůli vycestování za rekreací v zahraničí, nebyl by příslušný výdaj považován za daňově uznatelný. Podrobnější informace o povinných testech jsou na stránkách Generálního finančního ředitelství ZDE. Tento výklad si HK ČR 1. 10. potvrdila i s ministryní financí A. Schillerovou. Díky tomu nemusí mít žádná firma obavu, že by mohla mít v budoucnu problém s Finanční správou ČR při uplatnění daňových aspektů nákladů na takové testy. Bližší informace si můžete přečíst v této tiskové zprávě.

Detailní informace k dobrovolným testům ve vztahu k dani z příjmů:

Obdobně se vyjádřilo i Ministerstvo financí ve stanovisku, které jsme 1. 10. obdrželi (celé znění naleznete ZDE.

Ministerstvo školství je v aktualizaci informací poněkud skoupé, takže HK ČR doporučuje s ohledem na dynamický vývoj sledovat stránky MŠMT a MZd.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616