plánované akce

středa / Úřad OHK

2.9.2020 - 17:00

Zasedání představenstva OHK

pátek / Sletiště Kladno

4.9.2020 - 16:00

Prezentace OHK na Dnech města Kladna

sobota / Sletiště Kladno

5.9.2020 - 9:00

Prezentace OHK na Dnech města Kladna

neděle / Sletiště Kladno

6.9.2020 - 9:00

Prezentace OHK na Dnech města Kladna


Novinky

Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (22. – 28. 5. 2020): Vláda v pondělí schválila pokračování programu Antivirus, ale jen režimu B (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatelů ...
... více


Česká hlava 2020 - Soutěž o nejvýznamnější průmyslovou inovaci - Cena Industrie

Nominace do soutěže o nejlepší výrobkovou či technologickou inovaci – Cenu Industrie: Cena Industrie 1. Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (15. – 21. 5. 2020) Vláda ČR v pondělí schválila Program COVID III. Cílem COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, ...
... více


Středočeští živnostníci - bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Nejnovější informace HK ČR: V režimu legislativní nouze prochází urychleně schvalovacím procesem řada zákonů, z nichž se mnohé týkají podnikatelů. Bohužel v tomto zrychleném procesu má Hospodářská komora ...
... více


Okresní hospodářská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Členství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní činnosti OHK Kladno je zastupování zájmů podnikatelů směrem ke státní správě a samosprávě. Dále organizace plní funkci poradního orgánu. Členem se může stát ten podnik, který vyplní přihlášku do OHK Kladno a projde přijímacím řízením , které probíhá na zasedání představenstva OHK Kladno.

OHK vytváří platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich společných zájmů vůči státní správě a samosprávným orgánům.

chci se stát členem OHK


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616