plánované akce

středa / Úřad OHK

3.6.2020 - 17:00

Zasedání představenstva OHK

středa / Úřad OHK

2.9.2020 - 17:00

Zasedání představenstva OHK

pátek / Sletiště Kladno

4.9.2020 - 16:00

Prezentace OHK na Dnech města Kladna

sobota / Sletiště Kladno

5.9.2020 - 9:00

Prezentace OHK na Dnech města Kladna


Novinky

Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (15. – 21. 5. 2020) Vláda ČR v pondělí schválila Program COVID III. Cílem COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, ...
... více


Středočeští živnostníci - bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru! Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Nejnovější informace HK ČR: V režimu legislativní nouze prochází urychleně schvalovacím procesem řada zákonů, z nichž se mnohé týkají podnikatelů. Bohužel v tomto zrychleném procesu má Hospodářská komora ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR: Vláda odsouhlasila návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení. Připomínáme, že Hospodářská komora od počátku této krize požadovala, aby vláda ulevila ...
... více


Aktuální informace pro podnikatele

Zprávy HK ČR: Senát ve středu 29. 4. 2020 schválil a prezident 30. 4. podepsal několik zákonů projednaných v urychleném procesu legislativní nouze. Mezi nimi je i zvýšení výše ošetřovného na 80 % průměrného ...
... více


Okresní hospodářská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Členství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní činnosti OHK Kladno je zastupování zájmů podnikatelů směrem ke státní správě a samosprávě. Dále organizace plní funkci poradního orgánu. Členem se může stát ten podnik, který vyplní přihlášku do OHK Kladno a projde přijímacím řízením , které probíhá na zasedání představenstva OHK Kladno.

OHK vytváří platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich společných zájmů vůči státní správě a samosprávným orgánům.

chci se stát členem OHK


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616