Vznik a poslání

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KLADNO

Hospodářská komora je ze zákona subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v síti regionálních komor. Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Okresní hospodářská komora Kladno sdružuje podnikatelské subjekty převážně kladenského regionu. 

Aktivity hospodářské komory a z toho vyplývající výhody členství:

www.ohkkladno.cz

www.komora.czOkresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616