Nabídka zaměstnání

Úřad práce - nabídka volných pracovních míst

Na portálu MPSV jsou zveřejněny aktuální nabídky zaměstnavatelů na volná pracovní místa http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno ...
... více
Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616