Školení a zkoušky z vyhl. 50/1978 Sb.

Plán na 2. pololetí 2020

spojené školení a zkoušky      

16. září                     

6. října      

29. října        

9. listopadu

2. prosince

21. prosince

VZHLEDEM K SOUČASNÝM POŽADAVKŮM FIREM I PODNIKATELŮ ŽÁDÁME ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ, ABY POČÍTALI S TÍM, ŽE KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ TERMÍN ŠKOLENÍ ČI ZKOUŠEK MŮŽE BÝT SPOLEČNÝ PRO ŠKOLENÍ I ZKOUŠKY-PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI BUDOU VČAS VYROZUMĚNI A AKTUÁLNÍ STAV BUDE PREZENTOVÁN V TĚCHTO PROPOZICÍCH

Čas konání: vždy od 8:00 do 14:00 hod.

Místo konání: Salonek baru a restaurace Zanzibar, Kladno, náměstí Starosty Pavla 331

Doplňující informace: 

Další školení, např. revizních techniků, budou uveřejňovány postupně podle zájmu účastníků. Předběžně: školení RTEZ – opakované – 2. pololetí, přezkoušení RTEZ - termín před inspektory TI ČR. Termíny školení RTEZ budou otevřeny v případě, že se přihlásí minimálně 6 účastníků!!

 

KONTAKT:

Ing. Miloslav VALENA, ELEKTRO SLUŽBY

Kořenského 378, 272 04 Kladno Rozdělov

Tel. 312 261 021, 603 427 235

e-mail: ing.valena@volny.cz


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616