Aktuální informace HK ČR pro podnikatele k dopadům COVID-19 (1.12.)

Vítáme, že vláda po jednání 29. 11. představila jasný plán rozvolňování proticovidových opatření a přechod České republiky do 3. stupně protiepidemického systému. Zároveň jsme ale doporučili vládě, aby provedla revizi poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům či zahájení antigenního testování. Podrobnosti ke zmíněným návrhům včetně informací k aktuální legislativě a našich aktivit na pomoc krizí zasažených podnikatelů jsme pro vás shrnuli níže.

Ve středu 2. prosince v 11:00 hod., společně se zástupci nejvýznamnějších zaměstnavatelských a odborových svazů vyzveme na on-line tiskové konferenci poslance, aby co nejdříve zahájili diskuzi nad parametry kurzarbeitu v příslušných výborech. Důvodem je obava o nesplnění vládou deklarované účinnosti od 1. ledna 2021.

S předstihem si dovolujeme avizovat, že provoz bezplatné poradny pro podnikatele bude ukončen 20. prosince 2020. Rádi bychom při této příležitosti znovu ocenili usilovnou práci odborných kapacit nejen z řad zaměstnanců Úřadu HK ČR, ale také spolupracujících advokátních kanceláří a poradenských společností. Jmenovitě se jedná o: ARROWS, Becker & Poliakoff, AK FELIX a spol., HAVEL & PARTNERS, Frank Bold Advokáti, MELKUS KEJLA & PARTNERS, AK Němec, Bláha & Navrátilová, PADĚRA, RADA & PARTNEŘI, PRK Partners, ROWAN LEGAL, VIA IURIS, AK VINDICTA. Velké díky také patří našemu strategickému technologickému partnerovi –  společnosti NEWPS.CZ.

Upřímně si vážíme důvěry, s níž se obracíte na Hospodářskou komoru při nejasnostech s výkladem vládních opatření, proto i po ukončení mimořádné poradny vám bude k dispozici jak na našich webových stránkách, tak také na našich facebookových stránkách „Chatbot Komorník“, který vám dokáže pomoci v orientaci ve vládních opatření.

Na webových stránkách nadále pravidelně publikujeme informace k přeshraničnímu pohybu. Pozornost věnujte změnám u těchto zemí: Belgie, Estonsko, Francie, Maďarsko a Slovensko.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616