Aktuální informace HK ČR pro podnikatele k dopadům COVID-19 (12.11.)

Vláda na své schůzi 9. listopadu schválila několik opatření souvisejících s koronavirovou krizí. Z hlediska podnikatelů je zajímavé a může být pro některé z vás i významné zejména schválení:

Vláda rovněž rozhodla, že Správa státních hmotných rezerv nakoupí ze zahraničí 45 milionů kusů tzv. vyšetřovacích rukavic, žádný český výrobce totiž tyto ochranné pomůcky nenabízí.

Vláda se rovněž zabývala výzvou odborů, aby zajistila volno i v pondělí 16. listopadu, tedy bezprostředně po víkendu a před státním svátkem. Naštěstí konstatovala, že neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to operativně mohl stát nařídit nebo umožnit. Ke krajně populistickému odborářskému námětu jsme se kriticky vyjádřili v tiskové zprávě ZDE.

Poslanecká sněmovna definitivě schválila zákon o kompenzačním bonusu, který jí byl vrácen Senátem. 10. listopadu setrvala u svého znění, o kterém jsme vás informovali již dříve. Detailnější informaci naleznete ZDE.

Velmi pozitivně jsme přijali informaci ze středeční společné tiskové konference ministra školství R. Plagy a ministra zdravotnictví J. Blatného v Poslanecké sněmovně. Totiž že se žáci prvních a druhých tříd základních škol, kteří mají nyní kvůli epidemii koronaviru stejně jako ostatní děti výuku na dálku, vrátí do lavic ve středu 18. listopadu. A speciální základní školy pro handicapované se příští středu otevřou pro všechny ročníky.

Hospodářská komora nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem. Jejich aktuální podobu si můžete prohlédnout ZDE. Současně vás chceme ujistit, že vnímáme i další podněty z členské sítě, které předáváme a komunikujeme směrem k příslušným resortům.

Přestože se nám podařilo získat vládní návrh rozhodovací matice možných opatření a dopadů na poslední chvíli, jsme rádi, že jsme měli možnost ho konzultovat s představiteli našich začleněných živnostenských společenstev. Považujeme za zásadní, aby takovéto návrhy byly předem diskutovány s těmi, kterým takové opatření provozovny uzavře nebo výrazně omezí jejich podnikání. Na základě doručených podnětů jsme sestavili soubor připomínek, o kterých dále jednáme s Ministerstvem zdravotnictví. Všem, kteří se do připomínkování v šibeničním termínu jakkoliv zapojili, patří velké poděkování.

Vzhledem k opakovaným dotazům týkajícím se prodlení se splněním smluvních závazků jsme pro vás zpracovali doporučení, jak se zachovat v případě, že se z důvodu epidemie dostanete do prodlení se splněním svých závazků. Celou příručku naleznete ZDE.

Hospodářská komora iniciovala také větší shovívavost státních subjektů při uplatňování pokut za nedodržení termínů zakázek v dopise premiérovi Andreji Babišovi. Znění dopisu najdete ZDE.

Další užitečné příručky „Jak na to“ můžete nalézt ZDE.

HK ČR dlouhodobě upozorňovala na to, aby zaměstnavatelé řešili přechod svých zaměstnanců z krátkodobých víz na dlouhodobá v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, protože hrozí riziko, že nebude již třetí prodloužení krátkodobých víz reálné a držitelé krátkodobých schengenských víz budou muset opustit území ČR nejpozději dne listopadu 2020. Věříme, že by situaci také prospěla intenzivnější komunikace vlády směrem k podnikatelské veřejnosti. Vzhledem k této skutečnosti očekáváme navýšení příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza na Ukrajině na nejvyšší možnou kapacitu 800 osob denně. Dále vás ujišťujeme, že vízová agenda pro příjem žádostí o vyřízení dlouhodobých titulů ve Lvově na Ukrajině, je plně funkční a termíny žadatelům se stanovují v horizontu 3 týdnů. Proto apelujeme na využití této možnosti k získání pracovníků na dlouhodobé pracovní vízum  v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec Ukrajina. Zde vám nabízím maximální součinnost a spolupráci kolegů, kteří vám budou k dispozici při úspěšném vyřízení žádostí vašich budoucích zaměstnanců. Více informací k zařazení do programu naleznete ZDE.

Jsme si vědomi, že řada z vás má problémy s termíny zkoušek z profesních kvalifikací, které nelze v době omezení volného pohybu kvůli koronaviru podřadit pod žádnou z vyhlášených výjimek. Přitom právě příslušné profesní zkoušky nutně potřebuje ke své odborné podnikatelské činnosti. Hospodářská komora proto v dopise vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi navrhuje prodloužení platnosti profesních kvalifikací po celou dobu nouzového stavu plus 6 měsíců. Podobnou praxi již stát uplatnil např. v případě pracovně lékařských prohlídek nebo daňových povinností. Domníváme se, že je tento krok nezbytný mj. pro bezproblémový chod kritické infrastruktury a dalších důležitých oborů. Kompletní znění dopisu vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi k dispozici ZDE.

Děkujeme všem, že své dotazy či podněty směřují výhradně přes poradnu pro podnikatele, kterou Hospodářská komora a NEWPS provozuje spolu s 12 partnerskými advokátními kancelářemi. Jejich řady rozšířila tento týden advokátní kancelář ROWAN LEGAL. Zároveň chceme upozornit na další užitečné informace a rady k současné situaci, které advokátní kanceláře uveřejňují na našich webových stránkách. Na základě obdržených ohlasů je patrné, že naše poradenství je vnímáno jako užitečný pomocník při řešení problémů vyplývajících ze současné složité a mnohdy nepřehledné situace.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1110 o přijetí krizového opatření se opětovně zavádí možnost zasílání poštovních datových zpráv pro všechny uživatele datových schránek zdarma. Toto opatření nabylo platnosti dne 2. listopadu 2020 a bude trvat po celou dobu nouzového stavu. Tato forma komunikace plně a spolehlivě nahrazuje běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami. Poštovní datové zprávy však nesmí být využívány pro odesílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení.

S platností od 9. 11. 2020 byl zveřejněn aktualizovaný cestovatelský semafor, ve kterém jsou země rozřazeny do třech barev – zelené, oranžové a červené z hlediska nákazy onemocnění COVID-19. Veškeré informace naleznete ZDE.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616