Aktuální informace HK ČR pro podnikatele k dopadům COVID-19 (24.11.)

Těší nás, že se epidemická situace začíná zklidňovat, díky čemuž jsme mohli přejít do stupně 4 protiepidemického systému. Bohužel to ale pro naprostou většinu živnostníků a podnikatelů neznamená tolik vyhlížený stav, kdy mohou – při dodržení stanovených organizačních a režimových opatření – otevřít své provozovny. Věříme však, že je otázkou blízké budoucnosti, kdy se Česká republika ocitne ve stupni rizika 3, který umožní opětovné otevření většiny obchodů a služeb. Vaše podněty a postřehy pravidelně přenášíme na jednání s příslušnými rezorty a institucemi. Náš společný tlak se rovněž snažíme ještě více stupňovat na jednotlivé poslanecké kluby. Krátkou rekapitulaci a také informace k aktuální legislativě, naše stanoviska i aktivity na pomoc krizí zasažených podnikatelů si můžete přečíst níže.

Vláda na své mimořádné schůzi 20. listopadu na základě souhlasu poslanecké sněmovny rozhodla o prodloužení nouzového stavu až do 12. 12. 2020 (usneseni č. 1195).

V médiích jste si nemohli nevšimnout diskuse o rušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového paušálu. Poslanecká sněmovna totiž ve třetím čtení schválila daňový balíček. Hospodářská komora v balíčku podporovala především opatření pro stimulaci obnovy ekonomiky „po covidu“, zejména mimořádné odpisy nově pořízeného majetku. Je jasné, že v důsledku kumulace jednotlivých opatření vedoucích ke snížení daně z příjmů fyzických osob (vedle zrušení superhrubé mzdy také výrazné zvýšení základní slevy na poplatníka), vzniká enormní tlak na státní rozpočet. Z toho důvodu očekáváme pozměňovací návrhy v senátu, který se má návrhem v nejbližší době zabývat. Výslednou podobu daňových změn je obtížné předpovídat. Z pohledu podnikatelů aktuálně zasažených koronavirovou krizí by ale asi nejhorším scénářem bylo, kdyby nebyly přijaty změny vůbec žádné.

Jsme rádi, že se naplnilo naše očekávání a na Ukrajině byla s účinností od 16. listopadu navýšena denní kapacita příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza za účelem zaměstnání na 800 žádostí denně. Na druhou stranu byly ale bohužel pozastaveny žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Mongolsko na Zastupitelském úřadě Ulánbátar. Důvodem jsou zpřísněná opatření v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 ze strany mongolských státních úřadů, která jsou prozatím platná do 1. prosince. Informace k zaměstnávání cizinců pravidelně aktualizujeme ZDE.

Současně kvitujeme, že do tuzemských provozů začaly rychle pronikat nové technologie a specializované výrobky, které chrání zaměstnance a zákazníky před nákazou covid-19 na pracovištích. Firmy tak reagovaly na zářijovou výzvu Hospodářské komory, která je k tomu vyzvala, aby tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily kromě roušek s nanovlákennou membránou třeba i rychlé automatické měřiče teploty návštěvníků firem a zaměstnanců nebo přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem. Více k danému tématu včetně ukázky výrobků v provozech si můžete prohlédnout ZDE. Celou tiskovou konferenci můžete zhlédnout ZDE (v čase od 11:25).

Vzhledem k narůstajícím stížnostem ze strany řidičů kamionové dopravy, kteří jsou velmi nespokojeni s rozhodnutími některých čerpacích stanic pohonných hmot o uzavření toalet a sprch, jsme uvítali vyjádření J. Rážové, náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a zároveň hlavní hygieničky ČR, že není zakázáno či omezeno provozování toalet a sprch jakožto součástí čerpacích stanic pohonných hmot. Věříme, že tato informace může být užitečná jak pro řidiče kamionů, tak pro nás všechny, kteří využíváme ke své práci automobil.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616