Aktuální informace pro podnikatele

Týdenní souhrn informací HK ČR (12. – 18. 6. 2020):

Sněmovna schválila návrh zákona (sněmovní tisk 875) o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli v poslanecké verzi. Firmám do 50 zaměstnanců umožňuje neplatit pojistné na sociální zabezpečení za měsíce červen až srpen při splnění podmínek týkajících se poklesu počtu zaměstnanců a objemu mezd ve srovnání s měsícem březnem 2020. Součástí tohoto zákona je i vrácení 8denní lhůty pro podávání hlášení ČSSZ.

Poslanci schválili Senátem vrácený tzv. protikrizový daňový balíček (sněmovní tisk 874), a to v senátní verzi. Zákon kromě jiného umožní zpětné uplatnění daňové ztráty do výše 30 mil. Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020 může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty). Dále přináší snížení sazeb silniční daně pro nákladní automobily nebo snížení DPH na ubytovací a stravovací služby.

Prezident republiky podepsal novelu zákoníku práce (sněmovní tisk 689) a novelu daňového řádu (sněmovní tisk 841). Novelizovaný zákoník práce přináší úpravu počítání dovolených, dále např. úpravy v oblasti doručování, dohod o pracích mimo pracovní poměr a zavádí institut sdíleného pracovního místa. Novela daňového řádu směřuje zejména k větší elektronizaci daňové správy a přináší úlevy při podání elektronického daňového přiznání. V oblasti DPH řeší problematiku daňových odpočtů při zachování dosavadní lhůty pro jejich vracení.

Od 12. června mohou osoby samostatně výdělečně činné žádat o ošetřovné za květen v rámci 3. výzvy ze speciálního dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou kvůli péči o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. Více ZDE

Lidé v Česku mohou od 1. července odložit roušky také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě. Zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru bude dál povinné jen v místech s vyšším výskytem nemoci. Zachování povinnosti by se za současné situace týkalo Prahy a Karvinska, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Kapacita účastníků pro konání hromadných akcí se od pondělí 22. června navyšuje z 500 na 1 000 lidí. Povoleny budou od pondělí veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí do 5 000 lidí ve stejný čas, rozděleni by měli být do pěti samostatných sektorů.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616