Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK Č ze dne 9. 4. 2020

Výstupy z jednání vlády:

Výstupy z jednání senátu:

Děkujeme těm z vás, kteří vyslyšeli naši výzvu a poslali nám e-mail se svými zkušenostmi s programy COVID I, COVID II nebo Antivirus. Pro shrnutí: Podnikatelé musí čelit nepřesně uváděným požadavkům úřady, složitým formulářům a zbytečné byrokracii. Proto jsme dnes spolu s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem a prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou na tiskové konferenci doporučili vládě učinit kroky k řešení tohoto stavu, který rozhodně není důkazem pružnosti pomoci, která je vládou deklarována. Zároveň jsme požádali vládu o větší podporu podnikatelů po vzoru Německa a Rakouska a alespoň předběžný plán uvolňování obchodu, gastronomických a ubytovacích služeb. Více informací naleznete v tiskové zprávě, záznam pak můžete zhlédnout ve videu výše.

Hospodářská komora opakovaně apelovala na stát, banky, pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele a vybízela je ke shovívavosti vůči zpožděným platbám ze strany firem postižených opatřeními vlády v souvislosti s koronavirem. V anketní otázce z konce března, která je nově zveřejněna na webu, celkem 69 % členských firem uvedlo, že se dosud nesetkalo s žádným vstřícným krokem ze strany věřitelů. Důvodem pro takový výsledek je pravděpodobně fakt, že značná část firem ještě o odklad splátek nepožádala a s věřitelem zatím nekomunikovala. Situace proto průběžně monitorujeme a věříme, že každý den přibývají firmy s pozitivní zkušeností.

Na webové stránky komory jsme umístili tiskovou zprávu a záchranný plán cestovního ruchu, na kterém se mj. podílel Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací. Autoři v něm společně vyzývají vládu, aby se konečně seriózně začala zabývat faktickými dopady návrhů, které předložily v rámci záchrany cestovního ruchu v České republice.

Publikovali jsme rovněž prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 170 miliard korun. Prohlášení podpořila mj. tato začleněná společenstva Hospodářské komory: AKA – Asociace komunikačních agentur, ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, APA – Asociace producentů v audiovizi, APR – Asociace public relations a SPVR – Svaz provozovatelů venkovní reklamy.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616