Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR ze dne 7. 4. 2020

Vláda může prodloužit nouzový stav pouze do čtvrtka 30. 4. 2020. Sněmovna s tím po 5,5hodinové debatě 7. 4. 2020 souhlasila kvůli nynější koronavirové krizi. Připomínáme, že kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května, neboť sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Za současné situace by tak skončil v sobotu 11. 4. 2020. Co to znamená pro podnikatele v praxi? Nadále platí vládou přijatá mimořádná opatření omezující svobody podnikání, volného pohybu osob i v oblasti dopravy.

V Poslanecké sněmovně jsme uvítali návrhy, které by mohly odstranit komorou dlouhodobě kritizovanou povinnost platit DPH z faktur, za které podnikatelé neobdrží peníze. Jak návrh předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška, tak občanských demokratů, kteří podobné opatření navrhli v hospodářském výboru dolní komory, jdou dobrým směrem. Usnesení výboru, které vyzývá vládu, aby jako jedno z ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům v době epidemie odložila splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a to do konce roku 2020, považujeme za dobrý základ pro další konkrétní legislativní návrhy. Více zde.

Jedním z klíčových opatření vlády, o kterém vás pravidelně informujeme, měly a mají být programy ČMZRB COVID. Cílem těchto programů mělo být usnadnění přístupu malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Ačkoliv od samého počátku upozorňujeme na zbytečné administrativní překážky, neadekvátní podmínky či nízkou alokaci finančních prostředků, nebyly tyto připomínky bohužel ze strany ČMZRB a MPO vyslyšeny. I přes tuto skutečnost jsme připraveni nadále stupňovat tlak na odpovědné subjekty. Abychom mohli naše argumenty opřít o zkušenosti žadatelů, zřídili jsme novou schránku zkusenosticovid@komora.cz, do které nám můžete zasílat své zkušenosti s podáváním žádostí do jednotlivých programů a jejich výsledkem. Tato schránka bude sloužit jako zdroj podnětů pro další jednání, nikoliv jako poradna.

Hospodářská komora se připojila k výzvě, aby Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví upravilo úřední hodiny na CzechPOINTech a umožnilo tak rychlé založení datové schránky občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří ještě datovou schránku nemají. Díky tomu si budou moci občané zřizovat datové schránky na počkání a bezplatně i v době nouzového stavu. Využít při tom mohou i kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory. Podrobné informace k výzvě naleznete zde.

7. 4. 2020 bylo na webových stránkách zveřejněno vyhodnocení další otázky z ankety „Máte přístup k přehledným a uspořádaným informacím o vládní podpoře firem v souvislosti s koronavirem?“ Přístup k potřebným informacím mají dvě třetiny (66 %) členských firem. Důležité je, aby se zprávy o státní podpoře a dalších změnách dostaly především k firmám z nejvíce postižených oborů – v cestovním ruchu je s informovaností spokojeno 64 % členských firem a v restauračních službách 65 %, tedy informovanost zde není nadprůměrná.

Na webové stránky komory jsme také umístili DEKLARACI NEJEN fitness sektoru České republiky, kterou sepsala Česká komora fitness. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

Pro všechny z vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace k tomuto kroku – více zde.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616