Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR ze dne 6. 4. 2020

Hospodářská komora před zahájením plenárních schůzí poslanecké sněmovny pravidelně zasílá poslancům doporučení ohledně hlasování o zákonech, které podstatným způsobem regulují podnikatelské prostředí. Ve stavu legislativní nouze bude 7. 4. 2020 sněmovna jednat o řadě vládních návrhů předkládaných v souvislosti s důsledky pandemie. Tentokrát jsme se s ohledem na kritické připomínky z řad členské základny vyjádřili ke dvěma návrhům:

Vláda na schůzi 6. 4. 2020 rozhodla, že od úterý 7. 4. 2020 umožní znovuotevření provozoven, které sbírají a vykupují suroviny včetně kompostáren, ve čtvrtek pak mohou otevřít hobby markety, prodejny stavebnin, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Rozšíření výjimek v mimořádném opatření, kterým se zakazuje maloobchodní prodej kvůli zamezení šíření nového typu koronaviru, však doprovodí plošně přísnější požadavky na hygienu.

Vláda rovněž schválila návrh legislativní úpravy, kterou vyjde vstříc jednou z nejvíce zasažených oborů podnikání – cestovnímu ruchu. Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do 31. 8. 2020. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. S určitými výjimkami jen pokud klienti poukaz do 31. 8. příštího roku poukaz nevyčerpají, cestovní kanceláře jim budou muset vrátit peníze.

Společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací hotelů a restaurací jsme předložili předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení v České republice. Současně jsme deklarovali, že jsme připraveni zapojit se do prací na harmonogramu otevírání jednotlivých segmentů obchodu a služeb a zároveň nastavit a zavést přísná hygienická a epidemiologická opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově otevřených provozovnách.

Dále jsme vládu požádali, aby formulovala jasná pravidla, která budou platit pro všechny otevřené obchody i služby a nebudou se chaoticky měnit a doplňovat. Zároveň jsme varovali před přijímáním opatření, která nejsou v denním provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu, neboť všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které jsou v rozporu se snahou zabránit shlukování a prodlužování pobytu v obchodech.

Náš návrh obsahuje tři vlny postupného otevírání obchodů a uvolňování služeb. Jsme připraveni s vládou jednat o dalším zpřesnění i navržených opatřeních. Celý návrh si můžete přečíst zde.

PODEJTO ZA MĚ – aneb jak podávat žádosti elektronicky i bez datové schránky. Hospodářská komora 6. 4. 2020 spustila ve spolupráci se svými technologickými partnery iniciativu PODEJTO ZA MĚ. Ta umožní živnostníkům a podnikatelům elektronickou formu žádosti či podání vůči úřadům, ale i například vůči bankám. Jedná se nový koncept zjednodušující běžnou praxi, tedy, že právní jednání vede za žadatele zmocněnec. Je zde řada advokátů, účetních, daňových poradců, ale i přátel či rodinných příslušníků, kteří mají datovou schránku a vědí, jak s ní zacházet.

6. 4. 2020 byl spuštěn Program Antivirus avizovaným příjmem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. O náhrady lze žádat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz. Návod Jak, kdy a kde žádat o příspěvek na náhradu mezd jsme doplnili o video návod MPSV, který vás celým procesem provede. Ke zhlédnutí zde.

Na webových stránkách nyní najdete vyhodnocení otázky „Jak byste ohodnotil/a finanční situaci vaší firmy (s využitím vlastních rezerv a půjček)?“ Celkový obrázek finanční situace firem není v tuto chvíli katastrofický, situace se však dramaticky vyvíjí. Celkem 8 % podnikatelů z řad členů Hospodářské komory odpovědělo, že již nyní nejsou schopni splácet svoje závazky. V cestovním ruchu je takových nesolventních firem 15 % a v restauračních službách 12 %. Březen je schopno zvládnout 29 % respondentů, v dubnu tak bude bez schopnosti splácet již 37 % podnikatelů, což bude dominovým efektem o příjmy připravovat tisíce větších či menších dodavatelů. V květnu nebude moci splácet o dalších 26 % podnikatelů více, tedy 63 % firem již bude mít velké finanční problémy.

6. 4. 2020 jsme na webových stránkách komory umístili stanovisko Českého svazu pivovarů a sladoven k dopadům nouzového stavu na hospody, restaurace a pivovary. Hospodářská komora zároveň podporuje iniciativu na podporu hospod a restaurací #ZACHRAŇHOSPODU. Iniciátoři výzvy spustili webovou stránku www.zachranhospodu.cz, na které se mohou zapojit hospody a restaurace i jejich zákazníci. Prostřednictvím systému si lidé budou moci koupit poukaz, který pak v hospodě nebo restauraci uplatní poté, co přestanou platit aktuální opatření a hospody znovu otevřou. Dále jsme publikovali otevřený dopis Asociace prádelen a čistíren ČR s žádostí o zařazení služeb prádelen do kritické infrastruktury. Podněty ze strany našich začleněných společenstev pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

Nedávno jsme vás informovali, že se Hospodářská komora stala partnerem charitativního projektu Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ, který pomáhá především seniorům a těm, co se o ně starají, ale také všem ostatním pracovníkům v první linii. Díky zapojení firem se daří distribuovat zdravotnické potřeby a materiál, např. do Domova sv. Karla Boromejského a Centra následné péče LDN Fakultní nemocnice Motol. Na sobotní díl, ve kterém byl hostem prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý (od 9:50), se můžete podívat na tomto odkazu.

K původně představenému návrhu zákona o kompenzačním bonusu ve výši 25 tisíc pro OSVČ v souvislosti s krizovými opatřeními jsme pro vás přehledně zpracovali vyplývající podmínky a další důležité informace.

Pro všechny z vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace k tomuto kroku – více zde.

Vzhledem k velkému množství dotazů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Hospodářská komora rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty využíváme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616