Aktuální informace pro podnikatele

Informace HK ČR ze dne 3. 4. 2020

Za nejvýznamnější rozhodnutí vlády za uplynulý týden považujeme schválení návrhu na úpravu programu Antivirus. Podstatou je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. Cílem je pak ochrana pracovních míst.

Program Antivirus, který realizuje Úřad práce České republiky, se rozběhne v pondělí 6. 4. 2020. Žádosti o náhrady mezd lze podávat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz.

Provedli jsme rozbor vládního návrhu zavést moratorium nájemného placeného podnikateli. Rozumíme kroku vlády umožnit odklad splatnosti 3 měsíčních faktur až o 24 měsíců. Na druhou stranu ale i vlastníci nemovitostí mají závazky vůči bankám, dodavatelům služeb i samotnému státu. Hospodářská komora se proto 3. 4. 2020 připojila k výzvě podnikatelských organizací vládě, aby své rozhodnutí korigovala.

Děkujeme všem zaměstnavatelům, že začali využívat novou platformu Zachraň práci!, která umožňuje dočasně „půjčovat“ zaměstnance jiným zaměstnavatelům. Za první dva dny 250 firem nabízí přes 3.200 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by nemuseli jít na úřady práce. Poptáváno je 400 lidí. Nejčastěji jde o operátory výroby, pracovníky ve stavebnictví, v dopravě, kovodělníky a strojírenské dělníky. Zapojte se i vy, dispečink je na čísle 800 222 121, informace na https://www.komora.cz/zachranpraci/.

3. 4. 2020 jsme na webových stránkách umístili žádost Svazu chemického průmyslu ČR o rozšíření cíleného programu na podporu zaměstnanosti Antiviru a prohlášení veletržního a eventového průmyslu, jehož autorem je mj. Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR. Oba podněty řešíme v rámci Krizového štábu MPO.

Připomínáme, že na našem webu naleznete ke stažení vzory nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Vzory zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP. Nově si můžete také stáhnout Žádost o povolení splátek dluhu vůči Okresní (případně jiné) správě sociálního zabezpečení, a to pro OSVČ i pro zaměstnavatele.

K původně představenému návrhu zákona o kompenzačním bonusu ve výši 25 tisíc pro OSVČ v souvislosti s krizovými opatřeními jsme pro vás přehledně zpracovali vyplývající podmínky a další důležité informace.

Pro všechny z vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace k tomuto kroku – více zde.

Vzhledem k velkému množství dotazů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Další zprávy na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616