Aktuality v jednání o dopadech vládních opatření na podnikatele

V návaznosti na dění ohledně dalších přijatých opatření vlády kvůli šíření COVID-19 informujeme o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

·         S ohledem na dnešní rozhodnutí vlády o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších, byl ustaven krizový štáb na MPO s aktivní účastí zástupců HK ČR.

·         Na základě tohoto opatření byl ustaven také pracovní krizový štáb hospodářské komory, který dnes jednal od 14:00hod. a který průběžně reaguje na požadavky krizového štábu MPO a shromažďuje podněty od jednotlivých komor a společenstev a samotných členů, tak aby HK ČR mohla aktuálně reagovat na případnou aktualizaci rozhodnutí vlády (např. udělení možných výjimek).

·         Hospodářská komora dnes požádala vládu o změny v zákazech platných od dnešní šesté hodiny ranní. Ze zákazu chceme vyjmout mj. poskytování zdravotnických, sociálních, poštovních a souvisejících služeb (Czech POINT), služeb finančních (bankovních, pojišťovacích), právních (včetně notářských), znaleckých a poradenských (např. účetních, auditorských, daňově poradenských, makléřských a finančně poradenských, technickoporadenských), služeb bezprostředně spojených se stavební výrobou a stavebnictvím, akutních opravárenských a servisních služeb (např. autoopravny). Více viz tisková zpráva.

·         Dále jsme dnes jednali s radním hl. města Prahy Janem Chabrem o opatřeních, která by mohla přijmout Praha v souvislosti s dopadem koronaviru na podnikatele. Hospodářská komora bude s magistrátem o pomoci podnikatelů jednat i v příštích dnech. Obě organizace chtějí koordinovat další kroky, které živnostníkům v Praze uleví. Více viz tisková zpráva.

·         Hospodářská komora dále navrhuje, aby zastupitelské úřady pokračovaly alespoň v přijímání žádostí firem o kvalifikované zaměstnance. Zároveň prosazujeme, aby pracovníkům ze zahraničí, kterým v těchto dnech vyprší pobytové oprávnění, bylo automaticky prodlouženo.

·         V souvislosti s rozhodnutím vlády budeme služby Hospodářské komory - vydávání certifikátů o původu zboží a karnetů ATA - dále nabízet, ale doporučujeme jejich využívání korespondenční cestou. Ohledně Mýta jsme členy vyzvali, aby kontaktní místa využívali, jen pokud je to nezbytně nutné.

·         Včera avizovanou anketu mezi členskou základnou o dopadech přijatých opatření na podniky jsme již rozeslali. Abychom mohli žádat od státu pomoc, musíme znát konkrétní problémy podnikatelů a zmapovat jejich rozsah.  

·         Vaše podněty a dotazy ohledně dopadů přijatých opatření nadále shromažďujeme a aktualizujeme v souhrnném materiálu na webových stránkách komory Jak na to.  


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616