Aktuální informace pro podnikatele

30. 3. 2020 dopoledne se uskutečnil brífink prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Při této příležitosti ocenil podporu, kterou vláda slíbila zaměstnavatelům a živnostníkům v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Zároveň ale vládě vytkl, že stále chybí konkrétní informace, za jakých podmínek a kdy budou na ni mít nárok. Během brífinku prezident také představil výsledky bleskového šetření, na které reagovalo téměř 1400 respondentů. V souvislosti s kauzou náhrad ušlého zisku připomněl, že podnikatelům nejde ani tak o náhradu ušlého zisku (tedy všech tržeb), ale především o náhradu škod, které vznikly preventivními kroky vlády. Jde o to, aby vláda, jež znemožnila některým podnikatelům vykonávat svou podnikatelskou činnost, nahradila ztráty, které jim vznikají tím, že musí nadále hradit fixní náklady. Kromě mezd a odvodů jsou to třeba nájmy za provozovny, které jsou uzavřené, úvěry nebo platby dodavatelům. Výši ztrát firem prezident ilustroval na příkladu dvou zaměstnavatelů – se dvěma a čtyřiceti zaměstnanci. Naleznete také zde.

Na tiskové konferenci s Vladimírem Dlouhým vystoupil i Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur. Ten vyzval vládní představitele, aby zjednodušili svá sdělení do jednoduchého a pochopitelného jazyka. Využít při tom mohou i zkušené praktiky, kteří vinou současných okolností přišli o práci a o zakázky.

Videozáznam celého brífinku si můžete pustit zde. Další informace můžete nalézt např. zde.

V závěru týdne Hospodářská komora uplatnila 3 zásadní připomínky k programu Antivirus:

  1. Chceme vyšší zastropování maximální podpory na jednoho zaměstnance. Navrhujme proto zvýšit limit na 36 tisíc korun měsíčně, tedy na úroveň celorepublikové průměrné mzdy, anebo jej odvozovat od konkrétní průměrné mzdy v podniku.
  2. Nechceme, aby zaměstnavatel odváděl z náhrady mezd ještě sociální a zdravotní pojištění. V opačném případě to snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem, neboť z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 korun.
  3. Žádáme, aby byl kurzarbeit rozšířen i na nepřetržité provozy, např. hutě či sklárny. Program Antivirus totiž nezohledňuje problémy v těch firmách, které musí udržovat nákladný nepřetržitý provoz, i když je významná část zaměstnanců v karanténě či pečuje o děti.

Více informací k požadavkům Hospodářské komory naleznete v této tiskové zprávě.

Vzhledem k tomu, že podnikatelskou veřejností netrpělivě očekávaná rozhodnutí vlády byla opět odložena, nemůžeme vás o konkrétních podmínkách kompenzačního programu Antivirus a o podpoře OSVČ v tuto chvíli informovat.

V návaznosti na páteční sdělení informujeme, že na webových stránkách ČMZRB byly dnes konečně zveřejněny parametry tohoto programu. ČMZRB bude živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny. Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. dubna 2020.

Bohužel i tento program trpí některými problémy:

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme v rámci služby Vzorné právo zpřístupnily vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Více informací naleznete v tomto dopise. Služba je dostupná od 31. 3. 2020 skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr.

Na webových stránkách jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme uveřejnili např. tiskovou zprávu Asociace českých nábytkářů či výsledky průzkumu mezi členy Asociace prádelen a čistíren.

Obdobně jako průběžně publikujeme informace od našich živnostenských společenstev zde, budeme shromažďovat informace od našich krajských a okresních hospodářských komor zde.

V návaznosti sdělení z minulého týdne, kdy jsme vás informovali o nové spolupráci s partnerem zajišťujícím ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru (více informací zde), vám připomínáme, že termín uzávěrky pro první objednávky je stanoven na 1. 4. 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. O svém zájmu nás můžete informovat prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

Pro všechny z vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace k tomuto kroku – více zde. Další užitečné informace pro OSVČ naleznete v dokumentu ke stažení níže.

Vzhledem k velkému množství dotazů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

V souvislosti s rozhodnutím vlády budeme služby Hospodářské komory – ověřování osvědčení (certifikátu) o původu zboží, vydávání karnetu ATA a dalších průvodních dokladů – provádět v omezeném režimu, pouze poštovním stykem. Pracoviště CzechPoint je dočasně uzavřeno. Podrobněji čtěte zde.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616