plánované akce

úterý / Hotel Kladno

22.10.2019 - 9:00

Seminář DPH v příkladech

středa / Úřad OHK

6.11.2019 - 17:00

Zasedání představenstva OHK


Novinky

Seminář DPH v příkladech

Zveme Vás na seminář na téma "Daň z přidané hodnoty v příkladech", který pořádáme v úterý 22. října, Hotel Sítná – kongresový sál. Pozvánka Přihláška ...
... více


Zápis z jednání představenstva 08/2019

Zápis č. 8/2019 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 2.10.2019 přítomni: p. Volf, p. Hrabák, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová omluveni: ...
... více


Vyjádření Hospodářské komory k aktivitám Živnostenského portálu

Hospodářská komora zaznamenala od svých regionálních složek a živnostenských úřadů informaci o aktivitách portálu „Živnostenská komora“, jejímž provozovatelem je OFFICE POINT s.r.o. Tento subjekt nabízí ...
... více


Prezentace technického vzdělávání

Okresní hospodářská komora Kladno uspořádala ve dnech 20.9. – 21.9.2019 již šestý ročník prezentace technických učebních a maturitních oborů středních škol kladenského regionu. Účelem akce určené pro žáky ...
... více


Okresní hospodářská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Členství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní činnosti OHK Kladno je zastupování zájmů podnikatelů směrem ke státní správě a samosprávě. Dále organizace plní funkci poradního orgánu. Členem se může stát ten podnik, který vyplní přihlášku do OHK Kladno a projde přijímacím řízením , které probíhá na zasedání představenstva OHK Kladno.

OHK vytváří platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich společných zájmů vůči státní správě a samosprávným orgánům.

chci se stát členem OHK


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616