plánované akce

pátek / SŠDaŘ U Hvězdy Kladno

21.9.2018 - 10:00

Prezentace technického vzdělávání

sobota / SŠDaŘ U Hvězdy Kladno

22.9.2018 - 9:00

Prezentace technického vzdělávání

středa / Úřad OHK

10.10.2018 - 17:00

Zasedání představenstva OHK

středa / Úřad OHK

7.11.2018 - 17:00

Zasedání představenstva OHK


Novinky

Golf pro Slunce

Ve čtvrtek 13. 9. od 12.00 hodin se koná v areálu Botanika v Horním Bezděkově charitativní Golf pro Slunce. Hráči nechť se hlásí přes e-mail martin.peterka@vysehrad2000.cz nebo se lze přihlásit přímo ...
... více


Zápis z jednání představenstva 07/2018

Zápis č. 7/2018 z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.9.2018 přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Hašek, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, p. Volf, pí Schwabová, pí Vášová, pí ...
... více


Beseda s lídry politických stran kandidujících do zastupitelstva města Kladna

Zveme Vás na Besedu s lídry politických stran kandidujících do zastupitelstva města Kladna ve středu 12. září 2018 od 17:00 hod. v Kině Hutník na Sítné. Předmětem besedy budou aktuální témata zvolená ...
... více


Veletrh středních škol technického zaměření

Zveme Vás na Veletrh středních odborných škol s technickým zaměřením ve dnech 21. 9. - 22.9.2018 v Kladně U Hvězdy 2279 ...
... více


Certifikace systému managementu

Sekce kvality HK ČR vypracovala dokumenty k problematice certifikace systému managementu:  Kvalitní certifikát – co to vlastně znamená? Cílem dokumentu je odpovědět na otázky: „Jak můžu poznat „kvalitní“ ...
... více


Okresní hospodářská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Členství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní činnosti OHK Kladno je zastupování zájmů podnikatelů směrem ke státní správě a samosprávě. Dále organizace plní funkci poradního orgánu. Členem se může stát ten podnik, který vyplní přihlášku do OHK Kladno a projde přijímacím řízením , které probíhá na zasedání představenstva OHK Kladno.

OHK vytváří platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich společných zájmů vůči státní správě a samosprávným orgánům.

chci se stát členem OHK


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616