Zápis z jednání představenstva 09/2023

Zápis č. 9/2023

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 6. 12. 2023

___________________________________________________________________________

 

zúčastněni:   P. Volf, M. Prajzler, Z. Chmelík, F. Jirků, M. Hašek, Š. Schwabová,

                      M. Kovařík, I. Černý

                      D. Trantinová

omluveni:     M. Dundr, V. Hrabák, M. Valena, J. Růžek

___________________________________________________________________________

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Š. Schwabová a M. Prajzler.

2. Stav účtu a pokladny

Část částky na BÚ byla převedena na spořící účet.

Splatnost nového termínovaného vkladu s úrokovou sazbou 5,5 % je 16. 4. 2024.

Ke dni 6. 12. 2023 evidujeme 1 dosud nezaplacenou fakturu za členství.

3. Informace z úřadu OHK

Poradenský sbor Úřadu práce – ÚP informoval o situaci na trhu pracovních míst (nezaměstnanost v ČR v listopadu 2023 3,5 %, Kladno 4,3 %) a o problematice sociálních dávek.

3. Prezentace technického vzdělávání

Prezentace se bude konat ve dnech 8. a 9. prosince 2023 v prostorách Střední školy designu a řemesel. Pozvánky byly rozeslány na kladenské základní školy, pozvánky s nabídkou možnosti prezentace uplatnění absolventů technických oborů vybraným firmám.

4. Akce pořádané OHK v roce 2023

4. 12. 2023 proběhla zábavná talkshow Ivo Šmoldase a jeho hostů – Václav Kopta, Petr Jablonský, Marie Formáčková. Místo konání: kino Hutník.

Termín ochutnávky vína byl nově stanoven na 1. týden v únoru 2024 (konkrétní termín bude dohodnut se someliérem). Místo konání: Ites, spol. s. r., Petra Bezruče 1556.

5. Akce pořádané OHK v roce 2024

Společenský večer v Selátku – bude diskutováno na příštím zasedání.

Letní kulturní akce – představenstvo předloží návrhy na příštím zasedání.

6. Kulatý stůl o řešení aktuálních problémů energetiky ČR

Komora intenzivně jedná o problematice energie s vládními činiteli a byla přijata podpora dalšího jednání s vládou.

7. Různé

P. Valena nabízí uspořádání semináře na téma zák. č. 250/2021 se zkouškami podle vládního nařízení č. 194/2022 začátkem roku 2024.

 

Termín dalšího zasedání představenstva je 10. ledna 2024. Místo a čas konání bude upřesněno.

 

Zapsala: Dagmar Trantinová

Ověřovatelé zápisu: Štěpánka Schwabová, Milan Prajzler


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616