Zápis z jednání představenstva 08/23

Zápis č. 8/2023

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 8. 11. 2023

___________________________________________________________________________

 

zúčastněni: P. Volf, M. Prajzler, V. Hrabák, Z. Chmelík, F. Jirků, M. Hašek, Š. Schwabová,

                   J. Růžek, D. Trantinová

omluveni:  M. Dundr, M. Kovařík, M. Valena

___________________________________________________________________________

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni V. Hrabák a F. Jirků.

2. Stav účtu a pokladny

Představenstvo rozhodlo o převedení části částky z běžného účtu na spořící účet. Podmínky zjišťujeme.

Splatnost nového termínovaného vkladu (úrok 5,5 %) je 16. 4. 2024.

Ke dni 18. 10. 2023 evidujeme 3 dosud nezaplacené faktury za členství.

3. Informace z úřadu OHK

Zápis změn do Obchodního rejstříku již kompletně ukončen včetně změn na webu www.justice.cz.

3. Prezentace technického vzdělávání

Prezentace se bude konat ve dnech 8. a 9. prosince 2023 v prostorách Střední školy designu a řemesel. Pozvánky byly rozeslány na kladenské základní školy, pozvánky s nabídkou možnosti prezentace uplatnění absolventů technických oborů vybraným firmám.

4. Akce pořádané OHK v roce 2023

4. 12. 2023 zábavná talkshow Ivo Šmoldase a jeho hostů – Václav Kopta, Petr Jablonský, Marie Formáčková. Místo konání: kino Hutník.

Termín ochutnávky vína byl nově stanoven na 1. týden v únoru 2024 (konkrétní termín bude dohodnut se someliérem). Místo konání: Ites, spol. s. r., Petra Bezruče 1556.

5. Akce pořádané OHK v roce 2023

Společenský večer v Selátku – bude diskutováno na příštím zasedání.

Letní koncert – představenstvo předloží návrhy na příštím zasedání.

6. Kulatý stůl o řešení aktuálních problémů energetiky ČR

Hlavním cílem je zapojení podnikatelů - významných odběratelů energie - do diskuze, která by byla uskutečněna za přítomnosti představitelů Vlády a energetických odborníků se snahou hledat možná opatření minimalizující nárůst cen energie.

Konference by se konala v rámci Středočeského kraje v období mezi měsícem únor až březen 2024.

Návrh bude projednán na KHK Středočeského kraje a v případě jeho souhlasu bude společně s KHK zahájena příprava této akce.

7. Různé

Sokol Kladno – návrh na slevu 10 % na vstupném (podmínkou je zakoupení on-line) pro členy OHK Kladno byl členům rozeslán.

P. Valena nabízí uspořádání semináře na téma zák. č. 250/2021 se zkouškami podle vládního nařízení č. 194/2022 začátkem roku 2024.

Termín dalšího zasedání představenstva je 6. prosince 2023. Místo a čas konání bude upřesněno.

Zapsala: Dagmar Trantinová

Ověřovatelé zápisu: Václav Hrabák, František Jirků


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616