Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu

OHK Kladno pořádá ve dnech 8.-9. prosince 2023 "Prezentaci technického vzdělávání", která je určena žákům 9. a 8. tříd a jejich rodičům.

Na této akci budou prezentovány střední odborné školy zaměřené na technické obory a firmy jako potenciální zaměstnavatelé absolventů těchto oborů.

Účelem prezentace je seznámení s možnostmi dalšího, perspektivního vzdělávání dětí a následné uplatnění v praxi.

Součástí akce budou praktické ukázky výuky některých škol.

Termín: pátek 8. prosince od 10:00 do 18:00 hodin, sobota 9. prosince od 9:00 do 12:00 hodin

Místo konání: aula a přilehlé prostory SŠ designu a řemesel Kladno, U Hvězdy 2279


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616