Zápis z jednání představenstva 04/2022

 

 

Zápis č. 4/2023

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 11.5.2023

zúčastněni: p. Volf, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, pí Schwabová, pí Trantinová

omluveni:  p. Dundr, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler a p. Hrabák.

2. Stav účtu a pokladny

Založen nový termínovaný vklad s úrokovou sazbou 5,3 % na 6 měsíců (splatnost k 13.10.2023).

Úkol z minulé porady – převedení vkladu na BÚ a prodloužení TV na dalšího ½ roku při zachování minulé úrokové sazby - splněno.

3. Informace o delegátech na 35. sněm HK ČR

Jako zástupci za OHK Kladno byli nominováni p. Volf a p. Prajzler, náhradník p. Chmelík. Sněmu se dále zúčastní i p. Hrabák (jako host) a p. Jirků (za KHK).

4. Informace z úřadu OHK Kladno

Byly schváleny úřední hodiny – každá středa od 10:00 do 15:00 hodin.

Představenstvo dále schválilo nákup nového kancelářského vybavení – kávovar, varná konvice. Dále byla schválena likvidace nepotřebného nábytku (gauč a 2 křesla), starých PC a monitorů (2 + 2 ks) a mikrovlnné trouby.

5. Pracovní smlouva nové ředitelky

Představenstvo schválilo pracovní smlouvu pí Prajzler Trantinové v rozsahu 24 hodin týdně (pondělí-čtvrtek).

6. Různé

Merkurovy medaile – nominace na rok 2024: Teplárna Kladno s.r.o., ZIP company s.r.o., Auto Schwab, s.r.o.

Místní akční plán: Společné moderované setkání zástupců ZŠ, SŠ, zástupců podnikatelů (sdílení zkušeností v rámci workshopu) se uskuteční 30. května 2023 15:00 hodin v Podkaplí Kladenského zámečku. Za OHK Kladno se zúčastní p. Prajzler a p. Jirků.

 

Další zasedání představenstva se bude konat 7. června 2023. Místo a čas konání bude upřesněno.

Zapsala: Dagmar Trantinová

Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler

         Václav Hrabák


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616