Zápis z jednání představenstva 01/2023

Zápis č. 1/2023

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 11.1.2023

zúčastněni: p. Dundr, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Jirků, p. Růžek, pí Schwabová, p. Valena, p. Volf, pí Minarčíková

omluveni:  p. Hašek, p. Kovařík, p. Prajzler        

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pí Schwabová, p. Růžek.

2. Stav účtu a pokladny

Pí Minarčíková informoval o stavu pokladny a účtu ke dni 11.1.2023.

3. Zhodnocení akce Ples OHK 2022

Celkově se akce zhodnotila jako zdařilá, zisková, s průběhem akce byli všichni spokojeni. Pí Minačíková informovala o konečné kalkulaci plesu, o připomínkách spolupořadatele a předběžně domluveném dalším ročníku plesu, a to v roce 2024. Z důvodu nevyhovujících termínů, které DK Kladno nabízí pro rok 2024, bylo konání plesu pozastaveno.

4. Různé – Energetická situace, návrhy představenstva k tvorbě plánu práce na rok 2023

Pan Hrabák informoval přítomné o aktuální energetické situaci.

Představenstvo odsouhlasilo plánování akce Večerní bowling na květen 2023. V plánu dále zůstává konání akce Prezentace technického vzdělávání, Burza práce. Navrženo uspořádání koncertu, a společenského podnikatelského večera. Pí Minarčíková zajistí cenové nabídky na pronájem možných prostor a cenové nabídky hudebních interpretů.

Další zasedání představenstva se koná 8. února 2023 od 17:00 hod. Místo konání bude upřesněno.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Jiří Růžek, Štěpánka Schwabová


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616