Oznámení o úmrtí někdejšího prezidenta Hospodářské komory Petra Kužela

S lítostí oznamujeme, že 30. ledna 2021 zemřel ve věku 58 let bývalý prezident Hospodářské komory a dlouholetý člen jejího představenstva Petr Kužel.

Nečekaný a náhlý odchod Petra Kužela je ztrátou nejen pro jeho rodinu, ale také pro celou podnikatelskou veřejnost, kterou po dvě funkční období úspěšně reprezentoval na postu prezidenta Hospodářské komory. Působil v Hospodářské komoře už od počátku její novodobé historie v roce 1993. Od roku 1994 zasedal v jejím představenstvu a funkci prezidenta Hospodářské komory zastával mezi lety 2008 a 2014.

Podnikatelská i nepodnikatelská veřejnost se bude moci symbolicky s Petrem Kuželem rozloučit zápisem do kondolenční knihy, která bude od pondělí 1. února po dobu jednoho týdne od 10 do 16 hodin umístěna v sídle Hospodářské komory ve 4. patře pražského Florentina (recepce A). Zde níže můžete taktéž vkládat své kondolence a vyjádřit soustrast s pozůstalými. 

Okresní hospodářská komora Kladno tímto vyjadřuje hlubokou soustrast jeho rodině a blízkým.

Čest jeho památce.


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616