Vážení členové hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně zpřísnění plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. 

Na závěr bych Vám všem chtěl velmi poděkovat za velké množství podnětů a reakcí jak ze strany Vás členů, tak ze strany regionálních komor a zapojených společenstev. Všechny podněty shromažďujeme a průběžně je předáváme krizovému štábu MPO.

Ještě jednou děkuji.

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616