Prezentace technického vzdělávání

Zveme Vás na akci, kterou pořádáme na podporu odborného školství s technickým zaměřením "Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu"

* Termín: pátek 20. září 2019 od 10.00 do 18.00 hod.

                 sobota 21. září 2019 od 9.00 do 12.00 hod.

* Místo konání: aula a přilehlé prostory Střední školy designu a řemesel Kladno, U Hvězdy 2279

Na akci budou prezentovány střední odborné školy zaměřené na technické obory a firmy jako potenciální zaměstnavatelé absolventů těchto oborů.  Účelem prezentace je seznámení s možnostmi dalšího, perspektivního vzdělávání dětí a následné uplatnění v praxi. Součástí akce budou praktické ukázky výuky některých škol a soutěže zručnosti dětí o ceny.

Akce se koná za podpory Středočeského kraje a Statutárního města Kladna.

Pozvánka


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616