Výhody členství

PROČ SE STÁT ČLENEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte? Hledáte podporu, pomoc, informace?

Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů!

Získáte tím nejméně 10 výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře:

PRESTIŽ
Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

ŘADA KONTAKTŮ
Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty.
V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.

INFORMACE
Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů.
Hospodářská komora zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme!

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Hospodářská komora je ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování.  I Vy se jako člen komory můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

ODBORNOST
Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj.

JEDNOTA
K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

TOP NETWORKING
Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci. 

EXPORT
Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit Vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, jednejte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.

SLEVY
Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované hospodářskou komorou. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem hospodářské komory.

ETIKA
Při  podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Hospodářské komory České republiky. Členství v hospodářské komoře Vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Přesvědčily Vás výhody a jste již rozhodnuti stát se našimi členy?

Vyplňte přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky prostřednictvím Okresní hospodářské komory KladnoOkresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616