Památník Lidice

IČO: 70886342
DIČ: CZ70886342
Místo: Lidice
Ulice: Tokajická 152
PSČ: 273 54
Jméno zástupce: PhDr. Eduard Stehlík, Ph. D., MBA
Funkce zástupce: ředitel
Telefon: 312253063
Fax:
Založeno: 2000
Forma: státní podnik a organizace
Zástupce pro jednání: Ing. Jitka Müllerová
Telefon: 312253702
Popis činnosti:

Plní funkce národní paměťové instituce s celostátní působností. Zajišťuje tvorbu, správu a prezentaci sbírek muzejní a umělecké povahy. Vykonává hospodářskou činnost k zajištění úkolů (prodej katalogů, poskytování kopií dokumentů za úplatu, nákup a prodej zboží, hostinské a ubytovací služby).

Obor: ostatní
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
Internetové stránky: www.lidice-memorial.cz

Charakter firmy (odhad podílu níže uvedených činností)

výrobní obchodní služby
0% 0% 100%

Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616