Vyhlášení prvních výzev OP TAK

Dlouho očekáváný OP TAK má za sebou konečně vyhlášení prvních výzev, v pondělí 15. srpna byly vyhlášeny následující výzvy:

- Úspory energie výzva I.: Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

- Aplikace výzva I.: Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

- Inovace výzva I.: Posílení inovační výkonnosti českých firem

- Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví výzva I.: Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví

- Proof of Concept výzva I.: Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými

organizacemi a podniky

- Obnovitelné zdroje energie - větrné elektrárny výzva I.: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima

Příjem žádostí bude u všech výzev probíhat od 1. září 2022 (u OZE- větrné elektrárny od 8. září 2022) a ukončen bude u Aplikace, Inovace a Proff of Concept 30. listopadu 2022, Úspory energií mají termín ukončení příjmu žádostí 30. listopadu 2023, Inovační vouchery 31. prosince 2023 a OZE – větrné elektrárny 1. února 2024.

Výzvy z Inovace, Aplikace a Proof of concept jsou kolové, ostatní výzvy jsou průběžné.


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616