Priority podnikatelů během předsednictví EU

Podnikatelé sdružení v Hospodářské komoře České republiky představili vybrané priority, které budou prosazovat v průběhu českého předsednictví v Radě Evropské unie. Formulovali je do dokumentu Evropa přátelská k podnikání, kterou lze stáhnout z internetových stránek Hospodářské komory.

„V kontextu ruské invaze na Ukrajinu je hlavní prioritou podnikatelů, aby se zvýšila energetická nezávislost a autonomie EU. Nejde ale jen o to, aby domácnosti a podniky měly spolehlivé dodávky energií, ale také abychom tyto energie nakupovali za přijatelné ceny,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Aby bylo možné zajistit dostupné ceny pro koncové spotřebitele, budou podle něj nezbytné buď fiskální, nebo regulační zásahy členských států. Veškerá opatření týkající se podnikatelů, ať už na úrovni členských států, nebo na evropské úrovni, by podle Hospodářské komory měla být úzce konzultována s příslušnými aktéry.

Podle Dlouhého je pro Českou republiku jako zemi s proexportně orientovanou ekonomikou důležité, aby evropská obchodní politika byla postavená na postupném otevírání mezinárodních trhů pro evropské zboží, služby, investice a veřejné zakázky a na odstraňování neodůvodněných obchodních překážek ve třetích zemích.

Vladimír Dlouhý zároveň připomněl, že si Vláda ČR si v rámci svých priorit definovala také dvě oblasti, které přímo souvisejí s českým obranným průmyslem: „Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru“ a dále „Strategickou odolnost evropské ekonomiky“. Je proto klíčové, aby se ČR zasadila o větší obranyschopnost EU.

Vedle energetické bezpečnosti bude podle podnikatelů jedním z klíčových úkolů českého předsednictví, aby se nastartovaly práce na posílení surovinové bezpečnosti Evropy.

Právě Česká republika je jedním z členských států, který nejvíc těží ze čtyř základních evropských svobod – volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí.

Podle Hospodářské komory by české předsednictví mělo udělat všechno pro to, aby se návrhy na zjednodušení povolování výstavby obnovitelných zdrojů, výstavby broadbandové infrastruktury nebo právě jednotná registrace k DPH v celé EU dotáhly co nejdříve k implementaci.


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616