Zápis z jednání představenstva 05/2022

Zápis č. 5/2022

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 27.4.2022

zúčastněni: p. Hašek, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Prajzler, pí Schwabová, p. Růžek, p. Valena, p. Volf, pí Minarčíková

omluveni:  p. Dundr

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hrabák, p. Chmelík.

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Minarčíková podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 6.4.2022 a o úhradě členských poplatků. Pí Minarčíková informovala o nabídce účtů u vybraných bankovních institucí. Představenstvo odsouhlasilo zřízení termínovaných vkladů u Moneta Money bank.

Hlasovalo: 11 pro. Zajistí: pí Minarčíková.

4. Různé

Další zasedání představenstva se koná 8. června 2022 od 17:00 hod. Místo konání bude upřesněno.

Zapsala: Milena Minarčíková

Ověřovatelé zápisu: Václav Hrabák, Zdeněk Chmelík


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616