Vláda vyšla podnikatelům vstříc. Návrh covidových kompenzací je v současné situaci dobrým kompromisem.

Navrhovaná podoba sektorových kompenzací pro podnikatele zasažené covidovými opatřeními, kterou má dnes na programu vláda, zohledňuje většinu připomínek Hospodářské komory. Ministerstvo průmyslu a obchodu mj. navrhuje navýšení celkového objemu kompenzací z původně zamýšlených 3 na cca 5 mld. Kč. Dobrým signálem je i to, že vláda aspoň pro některá zasažená odvětví sáhla po odzkoušeném způsobu kalkulace výše podpory, jak jej podnikatelé znají z loňských programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady, které byly notifikovány podle tzv. Dočasného rámce Evropské komise.

„Oceňuji především konstruktivní komunikaci s ministerstvem průmyslu a obchodu v posledních týdnech. Vnímáme jasně dané rozpočtové limity, a proto realisticky chápeme, že ministerstvo, resp. vláda nemohla vyhovět úplně všem podnikatelským požadavkům. Základní kostra dotačních programů je nicméně pro firmy nastavená vcelku přijatelně,“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Komora kvituje i navýšení původně zamýšlené maximální výše covidové podpory. Maximální výše covidové podpory, kterou by tak mělo být umožněno podnikatelům čerpat, je diferencovaná podle druhu odvětví a dosahuje hodnoty od 330 tis. Kč do 5 mil. Kč. Limity se tak navýšily i díky iniciativě Hospodářské komory. „Přesto nastavené hranice považujeme zejména pro velké firmy za nedostačující. Pro řadu podniků jsou takové částky spíše symbolickým gestem než efektivní náhradou nákladů na překonání krize,“ upozorňuje Vladimír Dlouhý. „A litujeme, že se nepodařilo najít cestu, jak pomoci širšímu okruhu dodavatelů firem z nejvíce zasažených oborů,“ dodává.

 

Charakteristika balíku kompenzačních sektorových programů

1. Zvláštní program pro subjekty podnikající v oblasti adventních trhů (podpora se počítá odstupňovaně na základě počtu uzavřených stánků a podle počtu dnů faktické uzávěry na konci roku 2021, rozhodné období 26. 11. 2021 až 25. 12. 2021, maximum 330 tis. Kč, režim de minimis, administruje MPO )

2. Zvláštní program pro organizátory zrušených adventních trhů (podpora ve výši maximálně 80 % z marně vynaložených nákladů za rozhodné období, rozhodné období je celý rok 2021, maximum 5 mil. Kč, režim de minimis, administruje MPO)

3. Zvláštní program pro zájezdové dopravce (postup dle známého odzkoušeného COVID BUS, pokud obrat poklesl nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad a prosinec 2021, maximum 2,5 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje ministerstvo dopravy)

4. Program COVID – Nepokryté náklady pro poskytovatele stravovacích služeb, poskytovatele krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny, cestovní agentury a kanceláře (pokud obrat poklesl nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad a prosinec 2021, podpora ve výši 50 % z nepokrytých nákladů, maximum 1,5 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje MPO)

5. Program COVID – Nepokryté náklady pro organizátory sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně subjektů z navazujících technických služeb (pokud obrat poklesl nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad 2021 až únor 2022, podpora ve výši 70 % z nepokrytých nákladů, maximum 3 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje MPO)

6. Program COVID 2022 – Sektorová podpora pro poskytovatele stravovacích služeb, poskytovatele krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, prádelny, cestovní agentury a kanceláře (pokud tržby poklesly nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad a prosinec 2021, podpora ve výši 500 Kč na zaměstnance a den rozhodného období, maximum 1,5 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje MPO)

7. Program COVID 2022 – Sektorová podpora pro organizátory sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně podnikatelských subjektů z navazujících technických služeb (pokud tržby poklesly nejméně o 50 %, rozhodné období je listopad 2021 až únor 2022, podpora ve výši 500 Kč na zaměstnance a den rozhodného období, maximum 3 mil. Kč, režim Dočasného rámce EK, administruje MPO)

Kompenzace v programech notifikovaných v režimu Dočasného rámce EK lze poskytnout do 30. 6. 2022.

Další podrobnosti jsou dostupné taktéž na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616