Sněm Hospodářské komory schválil novely vnitřních norem

Sněm Hospodářské komory schválil novou podobu Příspěvkového řádu, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2022. Jeho zásadní novinkou je výpočet členského příspěvku podle počtu zaměstnanců, nikoliv podle právní formy, jako tomu bylo doposud. V rámci plánované informační kampaně budou všichni členové seznámeni s novými pravidly v následujících týdnech. Spolu s novelou Příspěvkového řádu odsouhlasil sněm také novely Jednacího a Volebního řádu Hospodářské komory.

https://www.komora.cz/files/uploads/2021/09/A4-prispevkovy-rad-modry.pdf


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616