Důležité odkazy – vláda, ministerstva a státní instituce

Co potřebuji zjistitInstituceWebInfolinka
Aktuální vládní usnesení Vláda ČR www.vlada.cz  
Onemocnění aktuálně Ministerstvo zdravotnictví onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 1221
Informace o COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví www.koronavirus. mzcr.cz 1221
Seznam odběrových míst Ministerstvo zdravotnictví www.koronavirus. mzcr.cz 1221
Informace pro podnikatele a živnostníky Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz 224854444
Finanční podpora podnikatelů a živnostníků Ministerstvo financí www.mfcr.cz 224041111
Pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz  
Aktuality ze zahraničí a pomoc Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz 224183200
224183100
Zahraniční obchod - aktuální povinnosti a omezení Moderní ekonomická diplomacie MZV v ČR www.export.cz  
Informace související s hranicemi a pobytem v ČR Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz 974815394
974815395
974815396
Potraviny, zvířata, rostliny, lesy Ministerstvo zemědělství www.mze.cz 221814595
Dopravní opatření Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz 225131810
Vzdělávání a sport Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz  
Právo, soudy, věznice Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz  
Aktuality a doporučení v oblasti zdraví a hygieny Státní zdravotní ústav www.szu.cz 724810106
725191367
725191370
Hygienické stanice a zdravotní ústavy Státní zdravotní ústav www.szu.cz  
Komplexní informace k onemocnění COVID-19 Hygienická stanice hlavního města Prahy www.hygpraha.cz 227272065
Podpora v nezaměstnanosti, mimořádná okamžitá pomoc Úřad práce ČR www.uradprace.cz 800779900
Ošetřovné, sociální pojištění Česká správa sociálního zabezpečení www.cssv.cz 800050248
Podpůrné programy Českomoravská záruční a rozvojová banka www.cmzrb.cz  
Aktuální informace a rady pro podnikatele BusinessInfo.cz www.businessinfo.cz

Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616