Aktuální informace HK ČR pro podnikatele k dopadům COVID-19 (16.2.)

Vláda na své mimořádné schůzi 14. 2. schválila prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 28. února 2021, a vyhověla tak společné žádosti hejtmanů. Necháme-li stranou veškeré politické a akademické debaty o ústavnosti tohoto kroku, považujeme za naprosto zásadní, aby představitelé státu i krajů ještě více vnímali stanoviska a připomínky podnikatelské obce.

Již v posledním sdělení jsme vás informovali o zaslání dopisu předsedům všech poslaneckých klubů, v neděli jsme obdobný dopis s náměty podnikatelů i nabídkou pomoci odeslali předsedovi Asociace krajů ČR. V něm prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý mj. podpořil nutnost prioritně nalézt bezpečný způsob návratu žáků a studentů do škol (za přispění robustní kapacity antigenního testování) či inicioval obnovení jednání o plánu restartu ekonomiky, kterého by se účastnili kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu také zástupci krajů a zaměstnavatelů.

Jak žít a podnikat v době koronaviru

Bohužel si musíme přiznat, že koronavirus jen tak nezmizí, proto považujeme za smysluplné hledat cestu, jak se s ním naučíme žít. Z uvedeného důvodu vznikla na Hospodářské komoře pracovní skupina, která se intenzivně věnuje vytvoření strategie „Jak žít a podnikat v době koronaviru“. Tímto krokem chceme přispět k postupnému návratu do života, jaký známe před vypuknutím koronavirové pandemie. Z každodenní komunikace se zástupci krizí nejvíce zasažených oborů podnikání víme, že podnikatelé a živnostníci jsou si zcela vědomi vážnosti situace, a proto jsou připraveni akceptovat nastavení racionálních hygienických podmínek, výměnou za možnost návratu ke své podnikatelské činnosti. Na dané téma si můžete přečíst i rozhovor Vladimíra Dlouhého pro Lidové noviny.

Otevření obchodů od pondělí 22. února 2021

Čerstvou informací je, že od pondělí 22. února 2021 by se měly otevřít všechny obchody s tím, že aktuálně jsou řešena veškerá související doprovodná režimová opatření, budeme o tom jednat 16. 2. ve večerních hodinách se zástupci Ministerstva zdravotnictví.

Kampaň pro podporu očkování

Vzhledem k tomu, že očkování může významně přispět ke zlepšení epidemické situace, jsme potěšeni, že naše začleněné společenstvo Asociace komunikačních agentur zvítězilo v podlimitní veřejné zakázce na realizaci celostátní kampaně pro podporu očkování. Vhodně vedená kampaň bude totiž zajisté hrát stěžejní roli v ochotě občanů nechat se očkovat. Prvky této kampaně bychom rádi ve spolupráci s AKA poskytnuli také zaměstnavatelům pro účel vedení vhodné komunikace směrem k vlastním zaměstnancům.

Jednání o návrhu nového programu MPO „COVID 2021“

Na konci minulého týdne jsme vás informovali o našich výhradách k parametrům nově vznikajícího kompenzačního programu poslední záchrany i způsobu, jakým byl záměr vládou odsouhlasen. Z uvedeného důvodu jsme uvítali, že vicepremiér a zároveň ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček spolu s premiérem Andrejem Babišem vyhověli žádosti Vladimíra Dlouhého a vyřadili z programu pondělní schůze vlády projednávání návrhu nového programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID 2021“. Společně mu rovněž deklarovali zapojení zástupců HK ČR do přípravy kompenzačního programu, kde by východiskem k výpočtu nebyl počet zaměstnanců, ale obrat, resp. tržby podnikatele, dosažené nejlépe v předkrizovém období, popř. vykázané v krizovém období, anebo pokles obratu dosaženého v krizovém období ve srovnání s předkrizovým obdobím, tak jak Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje. Můžeme vám slíbit, že učiníme maximum, aby mohlo dojít k projednání takového programu vládou ještě v tomto týdnu.

Níže uvádíme stručný přehled aktuálních informací a aktivit HK ČR na pomoc krizí zasažených podnikatelů:

V opatření omezujícím provoz maloobchodního prodeje a služeb vláda od pondělí omezila nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Možné bude rovněž poskytnout ubytovací služby osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu.

V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách zařazeny cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání. V souladu s tímto usnesením platí, že pokud se jednání (na jednom místě) účastní více než 10 osob, každá osoba předloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (nesmí být starší než 3 dny), současně je nutné zachovat další hygienická opatření (zejména použití roušky nebo ochrany vyššího stupně a dvoumetrové rozestupy). Stále však platí, že je možné zasedání právnické osoby v maximálním počtu 50 osob. V případě konání zasedání či voleb orgánu právnické osoby, které jsou nezbytné ke splnění zákonem uložených povinností však počet osob není omezen.

Vláda rozhodla rovněž o zrušení omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů. Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.

oblasti školství, přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

K úpravám došlo také u ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího vstup do České republiky. Týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či pracovníků v kritické infrastruktuře.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

Výsledky jednání vlády 15. února 2021 jsou vám k dispozici ZDE.

V souvislosti s velmi komplikovanou situací na česko-německých hranicích odeslal Vladimír Dlouhý dopis předsedovi vlády, aby neprodleně řešil s německou stranou propustnost hraničních přechodů jak pro pendlery, tak pro kamiony. Problém navrhujeme řešit změnou organizace, konkrétně pak vytvořením tzv. fast tracků pro kamionovou dopravu, respektive vozidla, jejichž řidiči již v okamžiku příjezdu na hraniční přechod disponují potvrzením o negativním testu. Zároveň bychom od německé strany uvítali, aby kontroly měly spíše namátkový charakter místo kontroly každého jednotlivého vozu.

Další informace na https://www.komora.cz/koronavirus/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616