Rekodifikace veřejného stavebního práva v ČR

JEDNO ŘÍZENÍ NA JEDNOM ÚŘADU S JEDINÝM ROZHODNUTÍM DO 1 ROKU /VČETNĚ ODVOLÁNÍ A SOUDNÍHO PŘEZKUMU/

Informace

https://www.komora.cz/rekodifikace-stavebniho-prava/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616