Novým majitelem tepláren v Kladně a ve Zlíně je Sev.en Energy

Praha/Kladno, 30. srpna 2019 - Skupina Sev.en Energy dnes převzala 100% podíl ve společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o., která provozuje teplárny v Kladně a Zlíně. Prodávajícím je významný švýcarský výrobce elektřiny a poskytovatel energetických služeb Alpiq AG. Sev.en Energy hodlá získané provozy dále rozvíjet a zajistit odběratelům v obou lokalitách stabilní dodávky tepla a elektřiny. Společnost Alpiq Generation (CZ) bude od dnešního dne používat pro obě provozní jednotky nový název – Teplárna Kladno s.r.o.

„Strategický přechod mezi konvenční energetikou a moderními zdroji energie je pro nás příležitostí. Chceme být součástí této změny jako ti, kteří zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek, a přitom využívají nová moderní řešení. Nákup české části Alpiqu do této strategie přesně zapadá,“ říká Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.en Energy.

Teplárna Kladno s.r.o. - dříve Alpiq Generation (CZ) - provozuje v Kladně 3 teplárenské bloky, které umožňují využít palivový mix s podílem biomasy a 2 flexibilní plynové turbíny. V současné době jsou v Kladně provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013, a proto teplárna splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od roku 2021. Ve zlínské teplárně je primárním palivem uhlí s možností spoluspalování biomasy a bioplynu. Teplárna Kladno s.r.o. ve svých provozech ročně průměrně vyrobí 2 100 TJ tepla, které dodává více než 35 tisícům odběratelů v Kladně a ve Zlíně. Celková výroba elektrické energie průměrně přesahuje 2,3 TWh. Se svými 250 zaměstnanci v Kladně a 150 ve Zlíně je významným lokálním zaměstnavatelem.


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616