Teplárna Kladno zásadně snížila emise oxidu siřičitého, splní všechny přísné ekologické limity

Kladno, 2. 10. 2019 – Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en Energy požádala Ministerstvo životního prostředí o předčasné vyjmutí zdroje Elektrárna Kladno I z Přechodového národního plánu omezování emisí. Zásadním způsobem totiž snížila emise oxidu siřičitého, což ověřily i následné zkoušky. Všechny kotle tak od 1. 10. splňují přísné emisní limity stanovené vyhláškou (Vyhl. 415/2012 Sb.). Ministerstvo žádosti obratem vyhovělo.

Společnost také u tohoto zdroje pokračuje v přípravě přechodu na nové emisní limity platné od 17. 8. 2021 bez jakýchkoli výjimek, k čemuž se zavázala v rámci schválené žádosti o změnu Integrovaného povolení.


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616