Zápis z jednání představenstva 07/2019

Zápis č. 7/2019

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 4.9.2019

přítomni: p. Volf, p. Prajzler, p. Dundr, p. Hašek, p. Chmelík, p. Jirků, p. Kovařík, p. Růžek, p. Valena, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni: p. Hrabák, p. Černý

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Růžek

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Na základě jednání zástupců OHK bude zpracován návrh Memoranda o vzájemné spolupráci s městy Stochov, Kladno a následně Slaný, Buštěhrad, Unhošť.

Pan Kovařík předložil návrh organizace a programu plesu dle jednání se zástupcem SAMK p. Chvojkou.

Představenstvo odsouhlasilo:

-          Název „Ples podnikatelů a sportovců“

-          Ceny vstupenek, VIP balkon s občerstvením pro sponzory a čestné hosty

-          Zástupce OHK pro jednání k organizaci plesu p. Volfa, p. Kovaříka, pí Vášovou

-          Moderátora plesu Aleše Talácka

Představenstvo bude informováno o výsledku dalších jednání.

OHK vydá prohlášení k navrhovanému zrušení zástupce pro praktickou výuku na středních školách a učilištích. Pan Růžek připraví dopis se stanoviskem OHK k navrhované změně legislativy.

Představenstvo odsouhlasilo návrh organizačního zajištění a rozpočtu předloženého p. Kovaříkem pro stánek OHK k prezentaci na Dnech města Kladna 6.9. – 8.9.2019. Dle časového rozvrhu zajistí účast na stánku p. Kovařík, p. Volf, p. Prajzler, p. Chmelík, p. Dundr, p. Jirků a pí Vášová.

 

3. Stav účtu a pokladny, členská základna

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 4.9.2019 a o úhradě členských poplatků na r. 2019.

4. Prezentace technického vzdělávání

Pí Vášová informovala o přípravě „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“, která se koná 20. – 21.9.

5. Různé

- Pozvánky na akce

Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu, SŠDŘ Kladno U Hvězdy

20.9. 10:00 – 18:00 hod. a 21.9. 9:00 – 12:00 hod.

Další zasedání představenstva se koná 2. října od 17:00 hod. na úřadu OHK .

 

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Jiří Růžek


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616