Úspěchy HK ČR za rok 2018

• Celý rok 2018 HK ČR pracovala na projektu Právního elektronického systému, jehož zkušební verze je již v provozu.

PES živatelům zpřehledňuje a zjednodušuje plnění jejich povinností vyplývajících ze zákonů.

•  Od září 2018 HK ČR pracuje na návrhu věcného záměru nového stavebního zákona. Pokud ho vláda podpoří, měl by od roku 2021 platit princip „stavební povolení na jednom úřadě za 60 dní“.

•  HK ČR vybojovala, že se živnostníkům navrací původní výše limitů pro uplatňování výdajových paušálů na 2 miliony korun ročně.

•  HK ČR soustavně řeší nedostatek pracovní síly. V roce 2018 zpracovala 2 500 žádostí tuzemských zaměstnavatelů o 13 560 pracovníků z Ukrajiny. Od 1. listopadu 2018 fungují Asistenční centra  ve Lvově a Bělehradě.

•  HK ČR v loňském roce prosadila navýšení ročních kvót pro přijímání zahraničních pracovníků  na 20 tisíc ročně. V roce 2019 to bude až 50 tisíc.

•  I zásluhou HK ČR od konce srpna 2018 platí novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury. 

•  HK ČR se postavila návrhům na zavedení povinného pátého týdne dovolené. Po celý rok 2018 také aktivně vystupovala proti rušení karenční lhůty a zvyšování minimální mzdy.

•  V září 2018 HK ČR pomohla prosadit důležitou změnu v poskytování investičních pobídek. Nově je bude schvalovat výhradně vláda. Do rozhodování chce  zapojit i podnikatele.

•  I díky tlaku HK ČR se v Bruselu podařilo dosáhnout  rozumného kompromisu v otázce vysílání pracovníků do zahraničí. Nyní bude dohlížet na to,  aby byla problematika dobře ošetřena i v připravovaném tzv. silničním balíčku.

Pro více informací navštivte: www.komora.cz/uspechy


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616