Certifikace systému managementu

Sekce kvality HK ČR vypracovala dokumenty k problematice certifikace systému managementu: 

Kvalitní certifikát – co to vlastně znamená?

Cílem dokumentu je odpovědět na otázky: „Jak můžu poznat „kvalitní“ certifikát?, Jaké náležitosti má certifikát mít? , Kde zjistím, že certifikační orgán, který ho vydal, je důvěryhodný? , Bude pro mé odběratele tento certifikát vyhovující?“  a poskytnout soubor základních kroků a návod, co má certifikát obsahovat, kde získat informace o certifikačním orgánu, který ho vydal a zda je pro jeho vydání kompetentní. 

Náležitosti procesu certifikace systému managementu

Cílem dokumentu je provést Vás celým procesem certifikace krok po kroku od procesu před zahájením certifikace přes samotný proces certifikace po recertifikační audit.    

https://www.komora.cz/sekce/sekce-kvality/


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616