Připomínkování legislativy

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

Prioritní oblasti národní legislativy, k nimž se HK ČR pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů:

Podnikání obecně:

§  Občanské a obchodní právo

§  Daně a účetnictví

§  Živnosti a jiné formy podnikání

§  Veřejné zakázky

§  Trh práce

Obory a odvětví

§  Průmysl

§  ICT – informační a komunikační technologie

§  Energetika

§  Stavebnictví

§  Doprava

§  Životní prostředí

§  Věda, výzkum, inovace

§  Vzdělávání

§  Obchod a služby

§  a další


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616