Zápis z jednání představenstva 06/2018

Zápis č. 6/2018

z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 6.6.2018

přítomni:  p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Hašek, p. Chmelík, p. Valena, p. Volf, pí Malcová, pí Schwabová, pí Vášová

omluveni:  p. Kovařík

 

1. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Volf

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

v Kladně, zástupci kladenských sportovních klubů a zástupcem Policie ČR představenstvo rozhodlo o zrušení akce pro nízký počet přihlášených účastníků.

příležitostí v regionu bylo rozhodnutím představenstva zrušeno. Dle vývoje situace a zjištěných skutečností bude naplánována beseda podnikatelů s novými představiteli města Slaný po komunálních volbách.

Hlasování: 10 pro

s prezidentem HK ČR v předvečer XXX. Sněmu HK v Ostravě se neuskutečnilo.

absence na schůzce. Na základě dohody s viceprezidentem HK ČR vznikla pracovní skupina, která bude mít za úkol zabývat se problematikou školství a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.

naplánována na 12.9.2018 před komunálními volbami v kině Hutník. Budou osloveny kandidující politické strany s požadavkem na potvrzení účasti svých lídrů a sdělení 1 tématu, které bude předmětem besedy. Účastníci budou mít možnost diskuze s politiky, kteří budou odpovídat na jejich dotazy.

Zajistí: p. Volf, pí Vášová

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK

Paní Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 6.6.2018.

Pohledávky - přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO, pohledávky za r. 2018 po splatnosti – 6 PO, 3 FO.

4. Webové stránky OHK

Webové stránky jsou ve stadiu dokončení vzhledu a obsahu. Představenstvo obdrželo odkaz  na stránky s požadavkem na sdělení námětů a připomínek. Následně pan Kovařík zaslal představenstvu přístupy do členské sekce pro testování a sdělení připomínek.

Úkol trvá

5. Vedení účetnictví a ekonomické služby, změna účetní firmy

Na základě došlých nabídek v rámci výběrového řízení na vedení účetnictví OHK a ekonomické služby od oslovených účetních firem a na základě zjištěných skutečností od stávající zpracovatelské firmy bylo rozhodnuto o vypovězení smlouvy s firmou Aplaus Kladno s termínem ukončení k 31.12.2018 a uzavření smlouvy na vedení účetnictví, personální a mzdové agendy s firmou JVS TAX CONSULTING s.r.o. pí Suché od 1.1.2019.

Hlasování: 10 pro

6. Czech Point

Na základě návrhu pana Chmelíka a pana Kovaříka na minulém zasedání představenstva k možnosti poskytování služeb Czech Point pro členy OHK pod licencí jiných komor obdrželo představenstvo akreditační podmínky a ceník služeb HK ČR. Z dokumentace vyplývá, že držitelem jediné licence je HK ČR, která uděluje akreditaci Ověřovatelské kanceláři při OHK. Pan Kovařík požádal o udělení mandátu jednat za OHK s HK ČR o změně podmínek pro OHK.

Hlasování: 10 pro

7. Směrnice o ochraně osobních údajů

Představenstvo odsouhlasilo směrnici OHK o ochraně osobních údajů, která byla zpracována v souladu s pokyny HK ČR s platností od 25.5.2018.

Hlasování: 10 pro

8. Likvidace Centra společného nákupu energií

OHK obdržela zprávu likvidátora o průběhu likvidace a návrh na rozdělení majetkového zůstatku CSNe. Podíl čistého majetkového zůstatku ve výši 1.504,80 Kč bude poukázán na účet OHK.

9. Různé

- Pozvánky na akce

  Odpoledne na střelnici 22.6.2018, střelnice na buštěhradské haldě

 

Další zasedání představenstva se koná 5. září 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Pavel Volf        


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616