Nabídka na pronájem výrobní haly a zaměstnávání odsouzených

V areálu  Věznice Vinařice probíhá v současné době rekonstrukce jednoho z objektů. Rekonstrukcí bude vytvořena výrobní hala o ploše cca 360m2  (220m2 výrobní plochy, 140m2  zázemí, tj. denní místnost, šatny, sociální zařízení, kancelář). Hala bude sloužit k zaměstnávání odsouzených mužů. Rekonstrukce bude dokončena přibližně v polovině letošního roku, zahájení zaměstnávání se předpokládá od září letošního roku.  Zaměstnávání odsouzených je výhodné především z důvodu nízkých nákladů na odměny odsouzených (5.500 Kč hrubá mzda + odvody+ přirážka ve výši 25%). Vhodnou prací pro odsouzené jsou jednoduché manuální činnosti, např. kompletační práce, čištění výrobků, apod.

Případní zájemci o pronájem haly a zaměstnávání odsouzených v areálu věznice si mohou prohlédnout halu a zjistit bližší informace na telefonu: 312 291 602 nebo mailu: jskripko@vez.vin.justice.cz (Ing. Jindřich Škripko).


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616