3. ročník soutěže MPO "Přeměna odpadů na zdroje"

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo 3. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“, kterou pořádá v rámci osvěty a vzdělávání pro přípravu přechodu České republiky k oběhovému hospodářství.

Více informací je uvedeno v přílohách a podrobněji na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz/, kde jsou rovněž výsledky z 1. a 2. ročníku soutěže pro inspiraci. Soutěž MPO je zaměřena zejména na získávání, zpracování a využití druhotných surovin. Za tímto účelem vytvořilo MPO v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) podpůrný program.

Informační leták

Inovační vouchery

OP PIK Podpora druhotných surovin   


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616