plánované akce

středa / Úřad OHK

5.9.2018 - 17:00

Zasedání představenstva OHK

pátek / SŠDaŘ U Hvězdy Kladno

21.9.2018 - 10:00

Prezentace technického vzdělávání

sobota / SŠDaŘ U Hvězdy Kladno

22.9.2018 - 9:00

Prezentace technického vzdělávání

středa / Úřad OHK

3.10.2018 - 17:00

Zasedání představenstva OHK


Novinky

Beseda s lídry politických stran kandidujících do zastupitelstva města Kladna

Zveme Vás na Besedu s lídry politických stran kandidujících do zastupitelstva města Kladna ve středu 12. září 2018 od 17:00 hod. v Kině Hutník na Sítné. Předmětem besedy budou aktuální témata zvolená ...
... více


Veletrh středních škol technického zaměření

Zveme Vás na Veletrh středních odborných škol s technickým zaměřením ve dnech 21. 9. - 22.9.2018 v Kladně U Hvězdy 2279 ...
... více


Certifikace systému managementu

Sekce kvality HK ČR vypracovala dokumenty k problematice certifikace systému managementu:  Kvalitní certifikát – co to vlastně znamená? Cílem dokumentu je odpovědět na otázky: „Jak můžu poznat „kvalitní“ ...
... více


Jak na to?

Vzhledem k nepřehlednosti některých právních předpisů a časté novelizaci Hospodářská komora České republiky, jakožto nejvlivnější zástupce podnikatelů, přichází s pravidelným seriálem nazvaným „Jak na ...
... více


Připomínkování legislativy

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci ...
... více


Okresní hospodářská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Členství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní činnosti OHK Kladno je zastupování zájmů podnikatelů směrem ke státní správě a samosprávě. Dále organizace plní funkci poradního orgánu. Členem se může stát ten podnik, který vyplní přihlášku do OHK Kladno a projde přijímacím řízením , které probíhá na zasedání představenstva OHK Kladno.

OHK vytváří platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich společných zájmů vůči státní správě a samosprávným orgánům.

chci se stát členem OHK


Okresní hospodářská komora Kladno
nám. Sítná 3106
272 01 Kladno

email: info@ohkkladno.cz
tel.: +420 312 661 616